Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Biståndsnedskärningarna drabbar de fattigaste – utsläppsinkomster till rätt adress - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 22.3.2013 | Utvecklingspolitiska komissionen

Biståndsnedskärningarna drabbar de fattigaste – utsläppsinkomster till rätt adress

Utvecklingspolitiska kommissionen
http://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Meddelande 69/2013
22.3.2013

I ramförhandlingarna skar regeringen ner anslagen för utvecklingssamarbetet med 29 miljoner euro per år under 2015-2017. För år 2015 hade man redan förut skurit bort 30 miljoner, och anslagen för 2013-2014 har frysts till fjolårsnivå.

Beslutet motsvarar inte regeringsprogrammets målsättning att säkra en jämn anslagsutveckling för utvecklingssamarbetet, som innebär att målet 0,7 procent av bruttonationalprodukten går att uppnå. Nu riskerar utvecklingssamarbetet att hamna under 0,5 procent av BNP år 2015. Samma år har Finland och EU lovat att uppnå 0,7-procentsnivån. Dessutom har Finland i FN:s klimatförhandlingar förbundit sig att utöka sin finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder.

”Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet drabbar de fattigaste människorna i världen, därför är de inte berättigade. Samtidigt lider Finlands internationella trovärdighet och kapacitet att bemöta fattigdomens och klimatförändringens utmaningar”, konstaterar Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen.

Jääskeläinen är ändå nöjd med ramförhandlingarnas beslut att styra alla intäkter från utsläppsrättsauktioner till utvecklingssamarbete och internationell klimatfinansiering, allt efter som de flyter in.

”I kommissionen anser olika partier och organisationer att det är viktigt att detta löfte, som ingår i regeringsprogrammet, infrias. Att utsläppsintäkterna är osäkra är ett problem, men i det här läget utgör de en viktig tilläggsinkomstkälla. Att styra intäkterna till utvecklingssamarbetet är motiverat också av den orsaken att det är de fattigaste i världen som drabbas hårdast av de klimatförändringar som utsläppen åstadkommer.”

Jääskeläinen påpekar också att många andra länder har hållit sina biståndslöften bättre än Finland, trots den svåra ekonomiska situationen. Den här veckan presenterade Storbritannien sin nya budget, och i år höjs för första gången landets bistånd till 0,7 procent av BNP. Andra länder som har nått över 0,7-procentsmålet är Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

Närmare information: Jouko Jääskeläinen, Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamot, tel. 050 512 0782, fornamn.efternamn@eduskunta.fi eller Miia Toikka, Utvecklingspolitiska kommissionens generalsekreterare, tel. 050 525 8649, fornamn.efternamn@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter