Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 12/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 12/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 12

Hela veckan präglades starkt av försöken att nå en löneuppgörelse inför regeringens förhandlingar om kommande budgetramar. Försöken misslyckades redan innan några egentliga förhandlingar kommit igång. Detta hindrade emellertid inte regeringen från att överraska med en kraftig sänkning av samfundsskatten som nu blir lägre än i grannländerna Sverige och Estland.

Stor skatteomläggning

Regeringen överraskade stort under veckan när den presenterade resultatet av sina förhandlingar om kommande budgetramar. Den stora nyheten gällde om omläggning av företagsbeskattningen. Samfundsskatten sänks från 24,5 procent till 20 procent. Samtidigt slopas en rad företagsstöd och skatteavdrag och skatt uppbärs på alla aktier. 

Skatten på kapitalinkomster skärps också. Andra åtgärder regeringen enats om gäller högre skatt på alkohol, tobak och sötsaker samt mindre ränteavdrag vid bostadslån. Maximiavdraget för hushållstjänster höjs också.

Ytterligare beslut innebär lindrigare skatt för låginkomsttagare och satsningar på hyresbostäder samt nedskärningar av statens utgifter på olika sektorer, sammanlagt cirka 300 miljoner euro.

Hela paketet motiverar regeringen med att man vill stimulera uppkomsten av nya arbetsplatser.

Inget centralt löneavtal

Tre veckors sonderingar om möjligheterna till en central löneuppgörelse rann ut i sanden kvällen innan regeringens förhandlingar om kommande budgetramar. Inte ens ett sista försök från statsminister Jyrki Katainens sida förde med sig något resultat.

Löntagarorganisationerna beskyllde arbetsgivarna för att försöka få pensionärer och skattebetalare att finansiera en uppgörelse. I inget skede hade man under förhandlingarna nämnt några lönesummor.

Den allmänna bedömningen efter sammanbrottet var att branschvisa förhandlingar förestår i höst och att risken för strejkhot och strejker då är uppenbar.

Brett stöd för könsneutral äktenskapslag

Över 100 000 personer undertecknade under det första dygnet ett medborgarinitiativ med krav på en könsneutral äktenskapslag. Initiativtagarna har sex månader på sig att samla namn och redan nu förefaller det klart att målet om 250 000 namn kommer att överskridas. Initiativet kommer upp i riksdagen i höst.

Hautala förklarade

Biståndsminister Heidi Hautala (Grön) förklarade vid en presskonferens i början av veckan att hon gjort fel när hon betalat svart för städning och reparation (Se Debatt i Finland vecka 11) men inte ämnar lämna sin ministerpost. Enligt Hautala är den negativa publiciteten straff nog.

Stark kritik mot företagsledarna

Finländarna ställer sig synnerligen kritiskt till företagsledarna i en opinionsmätning som näringslivets delegation EVA låtit göra. Den försämrade konkurrenskraften är ett resultat av ledarnas strategiska felberäkningar anser hela 78 procent. Nästan lika många kritiserar överstora ersättningar och bonus samt dålig anda inom företagen.

Finländare leder EU:s civilkrisoperation i Libyen

Generaldirektören för tullen i Finland har utsetts att leda Europeiska unionens civilkrisoperation i Libyen. Antti Harttikainen har tidigare lett EU:s rådgivningsprojekt i Armenien. I Libyen handlar det om utbildning av tjänstemän och arbete med att bygga upp gränsbevakningen.

Skriv ut

Uppdaterat 28.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter