Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ett historiskt vapenhandelsfördrag uppnåddes i New York - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 3.4.2013 | Utrikesministeriet

Ett historiskt vapenhandelsfördrag uppnåddes i New York 

Pressmeddelande 77/2013
2.4.2013

Den 2 april 2013 godkände FN:s generalförsamling ett historiskt vapenhandelsfördrag med rösterna 154–3–23. Finland var en av 108 medförslagsställare och röstade för fördraget.

Fördraget har beretts i flera år. Förhandlingarna under konferensen sommaren 2012 gav en god grund för de förhandlingar som nu fördes i New York och som ledde till att fördragstexten ytterligare skärptes.

I fördraget fastställs bestämmelser för överföring av vapen när det gäller export, import, transitering och förmedling. Genom fördraget regleras för första gången den globala handeln med konventionella vapen. Med hjälp av fördraget kan man också bekämpa den illegala vapenhandeln som orsakar enormt mänskligt lidande särskilt i utvecklingsländer. Konflikter i de minst utvecklade länderna, speciellt i Afrika, är det största hindret för utveckling.

Fördraget innehåller kraftiga förbudsbestämmelser och föreskrifter angående internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter som måste beaktas vid överföringar av vapen, ammunition, vapendelar och komponenter. Enligt fördraget måste man också beakta exportens inverkan på könsrelaterat våld. Det är ett betydelsefullt framsteg att detta skrivits in i ett internationellt fördrag.

I fördraget ingår också möjligheten att göra ändringar i fördraget efter att det trätt i kraft. Fördraget kan undertecknas från och med den 3 juni och det träder i kraft när 50 stater har ratificerat det.

Finland är en av sju initiativtagare till vapenhandelsfördraget tillsammans med Australien, Argentina, Costa Rica, Japan, Kenya och Storbritannien. Utrikesminister Erkki Tuomioja har arbetat aktivt för att få till stånd ett fördrag ända sedan 2006 tillsammans med de andra initiativtagarna, de nordiska länderna, EU:s och FN:s medlemsländer och flera icke-statliga organisationer.

För mera information: utrikesrådet Riitta Resch, tfn +358-50-526 3318, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn +358 40 181 92 57
 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.4.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter