Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU-domstolens dom i ett ärende gällande gruppregistrering till mervärdesskatt - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 23.4.2013

EU-domstolens dom i ett ärende gällande gruppregistrering till mervärdesskatt

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 167/2013
23.4.2013

Torsdagen den 25 april ger Europeiska unionens domstol sin dom i en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland som gäller gruppregistrering till mervärdesskatt enligt artikel 11 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Genom gruppregistrering är det t.ex. möjligt att behandla alla sådana bolag i en koncern som är belägna i en viss stat som en enda skattskyldig. Det här medför att ingen mervärdesskatt betalas på transaktioner som sker mellan de bolag som hör till gruppen.

Kommissionen anser att Finlands bestämmelser enligt mervärdesskattelagen strider mot artikel 9 och 11 i mervärdsskattedirektivet, för det första eftersom de tillåter att även aktörer som inte är skattskyldiga kan omfattas av en mervärdesskattegrupp, och för det andra för att de inskränker tillämpningen av gruppregistreringssystemet till att enbart gälla tillhandahållare av finansiella tjänster och försäkringstjänster.

Finland bestrider kommissionens påståenden. I den skriftliga och muntliga förhandlingen i målet har Finland ansett att möjligheten till gruppregistrering kan begränsas till att gälla endast tillhandahållare av finansiella tjänster och försäkringstjänster och att även andra aktörer än sådana som är skattskyldiga kan omfattas av en mervärdesskattegrupp. En sådan tolkning stödjer principen om neutral beskattning och motsvarar ordalydelsen i direktivet.

EU-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats www.curia.europa.eu, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-74/11, kommissionen mot Finland.

Ytterligare information: Sami Hartikainen, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351163
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.4.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter