Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kaupan esteiden raivaaminen hyödyttää kaikkia maailmassa - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 17.5.2013

Kaupan esteiden raivaaminen hyödyttää kaikkia maailmassa

Maailman kauppajärjestö (WTO) on poissa muodista. Edes uuden pääjohtajan valintaprosessi ei ole herättänyt suurempaa mielenkiintoa Geneven ulkopuolella. Viime tiistaina päädyttiin siihen, että järjestön johtoon nousee brasilialainen Roberto Azevedo.

Syytkin ovat selvät. Vuonna 2001 käynnistetty Dohan kauppaneuvottelukierros on ollut pitkään talviteloilla, vaikka neuvottelut muutamista kierroksen aiheista ovat käynnissä. Samanaikaisesti toiminta kaupan vapauttamiseksi on siirtynyt kahdenvälisiin ja alueellisiin vapaakauppaneuvotteluihin, esimerkkinä pian käynnistyvät neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

Kyvyttömyys päättää Dohan kierrosta nakertaa WTO:n uskottavuutta. Tämä on vahinko, koska järjestö sopimuksineen muodostaa peruskiven kansainvälisen kaupan sääntelylle, ja samalla laajimman kehikon sen vapauttamiselle. Mikäli usko järjestelmään katoaa, katoavat myös yhteiset säännöt ja keinot niiden toimeenpanoon.

Viisasten kiveä Dohan kierroksen pikaiseksi päättämiseksi ei hevin löydy, mutta periksi ei silti tulisi antaa. Monenkeskinen järjestelmä sisältää tärkeitä elementtejä, joita kahdenväliset sopimukset eivät voi korvata. Niiden menettäminen olisi takaisku koko kansainväliselle kauppajärjestelmälle.

Dohan kierroksen saattaminen päätökseen olisikin tärkeää juuri monenkeskisen kauppajärjestelmän uskottavuuden vuoksi. Kierroksen pattitilanne on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ehkäissyt monien tärkeiden kauppaan liittyvien teemojen käsittelyn WTO:ssa. Esimerkiksi investoinneista, kilpailusäännöistä ja muista tullien ulkopuolisista kaupanesteistä olisi järkevintä sopia monenkeskisesti.

Kaupan vapauttamisen siirtyminen pääosin WTO:n ulkopuolelle ei kuitenkaan merkitse WTO:n virattomuutta. WTO ei ole yhtä kuin Dohan kierros. Kansainvälistä kauppaa koskevien sääntöjen luominen ja kaupan vapauttaminen on yksi järjestön perustehtävistä, muttei ainoa. Yhtä tärkeää on monenkeskisiä kauppasopimuksia toimeenpaneva ja niiden toimeenpanoa valvova työ.

WTO-sopimusten punaisena lankana on vapauttaa kauppaa ja parantaa liiketoimintaympäristön ennakoitavuutta yhteisin säännöin. Tästä hyötyvät sekä yritykset alhaisempina liiketoimintakustannuksina että kuluttajat edullisempina hintoina.

Järjestelmä on toiminut suhteellisen hyvin. Jopa suurimmat pelurit ovat osoittaneet arvostavansa sitä. Esimerkiksi Kiina on poistanut harvinaisille maametalleille asettamiaan vientirajoituksia WTO:ssa saamansa tuomion pohjalta, ja Venäjäkin joutuu etsimään oikeutusta kauppaa rajoittaville toimilleen WTO-säännöistä.

Erityisesti WTO:n protektionismin vastaista työtä on vahvistettu viime vuosina. Tuontirajoitukset, syrjivät hankintasäännöt ja muut kaupanesteet ovat talouskriisin seurauksena lisääntyneet, mutta valvonnan asettama vertaispaine on hillinnyt kiusausta suurimpiin ylilyönteihin ja auttanut pitämään markkinoita avoimina.

WTO:hon on edelleen myös tunkua. Järjestöön on jo liittynyt 159 maata mukaan luettuna kaikki suurimmat nousevat taloudet. Liittymisestä neuvottelee paraikaa parisenkymmentä maata, ja useat muut suunnittelevat prosessin käynnistämistä. "Virattomaksi" järjestöksi WTO on siis varsin suosittu.

Kaupanvapauttamista ei tulisikaan nähdä "joko-tai-yhtälönä" vaan useampikaistaisena tienä, jossa tietyt kaistat vetävät ajoittain toisia paremmin. Tässä mielessä WTO on kuin vanha hieno avoauto; sitä ei kannata hylätä, vaikka sadekelit ajelua rajoittaisivatkin.

Teksti: Juha Niemi, ministerineuvos
Suomen pysyvän edustajan sijainen WTO:ssa Genevessä

Teksti julkaistu Kauppalehdessä 14.5. ja Kauppapolitiikka -lehdessä 15.5.

 

WTOWTO:n pääjohtajan valintaprosessi Genevessä. Kuva: WTO, Flickr, ccby 2.0
TulostaJaa kirjanmerkki

Päivitetty 17.5.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot