Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Utrikes- och säkerhetspoltiska ministerutskottet behandlade Finlands deltagande i internationell krishantering - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Pressmeddelanden, 27.5.2013 | Utrikesministeriet

Utrikes- och säkerhetspoltiska ministerutskottet behandlade Finlands deltagande i internationell krishantering

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 244/2013
24.5.2013

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 24 maj Finlands deltagande i internationell krishantering.

För närvarande arbetar cirka 400 finländska soldater med uppgifter inom den militära krishanteringen, varav nästan hälften i Mellanöstern, närmare bestämt i FN:s UNIFIL-insats i södra Libanon och i FN:s övervakningsuppdrag UNTSO i Mellanöstern. Från Finland deltar 145 soldater i ISAF-insatsen i Afghanistan. Insatsen avslutas vid utgången av 2014. Finland deltar i förberedelserna av uppföljningsinsatsen till ISAF inom Nato. Finland fortsätter också sitt deltagande i insatserna på västra Balkan, på Afrikas horn och i Sahel.

Cirka 110 finländska experter arbetar med civila krishanteringsuppgifter, och av dessa är 40 procent kvinnor. Finlands fokus i fråga om den civila krishanteringen ligger fortfarande i hög grad på EU:s polisiära insats i Afghanistan. Finland deltar i sju av EU:s civila krishanteringsinsatser, bl.a. i en EU-insats för att stärka Libyens kapacitet inom gränssäkerhet som för närvarande håller på att startas.

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn p. 0295 351 561, utrikesministeriet, och Helena Partanen, enhetsdirektör, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.5.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot