Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 21/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 21/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 21

Veckan bjöd på en väntad Nokiarelaterad nyhet då bolaget Jolla presenterade en smarttelefon som bygger på det system som Nokia övergav när samarbetet med Microsoft inleddes. Bolaget siktar på en liten marknadsandel. Nya dystra ekonomiska uppgifter kom fram och i slutet av veckan samlades De gröna till partikongress och omvalde Ville Niinistö som partiledare.

De gröna kritiserade regeringen

De grönas partiledare, miljöminister Ville Niinistö förklarade vid partiets kongress i Esbo under veckoslutet att regeringens politik är inkonsekvent och efterlyste bättring. Han ville att regeringen lyssnar på sakkunniga, tar offentlig debatt och fattar beslut på basen av bästa forskarrön. Niinistö pekade på vårens beslut om samfundsskatten och reformen av social- och hälsovården (se tidigare Debatt i Finland).

Till ny partisekreterare valde De gröna ministergruppens medarbetare Lasse Miettinen, 37. Bland kongressbesluten märks en utredning om eventuell övergång till ett system med två partiledare samt krav på att tillåta alkoholförsäljning från restauranger och små bryggerier.

Unik pik mot teknologiindustrin

Helsingin Sanomat publicerade under veckan en uppseendeväckande kolumn på tidningens ledarsida. Den var skriven av en erfaren ledarskribent och kritiserade skarpt teknologiindustrin för den spänning som råder på arbetsmarknaden. Till saken hör att huvudägaren till Kone Antti Herlin är en central kraft inom teknologiindustrin. Samtidigt leder har Sanomakoncernens styrelse.

Esko Aho leder rysk handelsoffensiv

Tidigare statsministern Esko Aho har utsetts att leda en ny bred organisation som skall stimulera den finländska handeln med Ryssland. Finsk-ryska handelskammaren har sedan 1940-talet hjälpt mindre företag och samlar ca 750 finska och 150 ryska företag. East Office of Finnish Industries representerar 20 finska storföretag. Nu har dessa organisationer i samarbete med Finlands näringsliv EK fått en ny styrelse under Ahos ledning.

Servicebranschen backar

Servicesektorns produktion minskade under årets första kvartal, enligt servicearbetsgivarnas organisation PALTA. Ifall utvecklingen fortsätter i samma takt innebär det att tiotusentals arbetsplatser försvinner under året Prognosen för det andra kvartalet pekar mot stagnerande omsättning också under det andra kvartalet.

Inkomstskillnaderna konstanta

Inkomstskillnaderna i Finland har inte ökat sedan sekelskiftet, enligt uppgifter från statistikcentralen. Under 1990-talet ökade skillnaderna klart och var som störst åren 2004 till 2008 för att år 2011 ligga på samma nivå som år 2001. Det så kallade Gini-indexet står på drygt 25. Ännu i början av 1990-talet var indexet cirka 20. Internationellt sätt är inkomstskillnaderna i Finland små.

Tillväxtbolagen sysselsätter

Inom ramen för de mindre tillväxtbolagen har under de tre senaste åren skapats 60 000 nya arbetsplatser. Antalet tillväxtbolag ökar också kraftigt. Antalet i slutet av år 2011 var över 750 mot knappt 650 ett år tidigare. Uppgifterna framgår ur Arbets- och näringsministeriets nya databank.

Storbolagens skatter sjönk kraftigt

De större bolagens andel av statens inkomster i form av samfundsskatt har sjunkit kraftigt till följd av finanskrisen. När de bolag som sysselsätter över 250 personer år 2007 stod för över hälften av samfundsskatteinkomsterna hade andelen år 2011 sjunkit under 40 procent, enligt skatteförvaltningens uträckning för Helsingin Sanomat. I pengar räknat är nedgången ännu större då rekordsumman på 3,6 miljarder har halverats. Nokias utveckling spelar här klart in då bolaget som mest stod för över en miljard euro men år 2011 i praktiken inte betalade skatt.

Skriv ut

Uppdaterat 28.5.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter