Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 22/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Utrikesministeriet

Debatt i Finland 22/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 22

Veckans stora nyhet var Helsingin Sanomats besked om att den ansvariga chefredaktören inte längre åtnjuter utgivarens förtroende. I övrigt avslöjades en rad mordhot mot finlandssvenska och svenskvänliga journalister och Centern befäste sin ställning som det för tillfället klart största partiet.


Centern största parti

Centern har för tillfället det klart största stödet framgår det ur Taloustutkimus nya mätning för rundradiobolaget Yles nyheter. Centerns stöd uppgick till 21,7 procent, vilket är en ökning med hela 2,3 procent. Två är Samlingspartiet med 19,2 procent, följt av Sannfinländarna med 17,4 procent ( - 1,2) och Socialdemokratrerna med 16,5 procent (+ 0,3).

Helsingin Sanomat byter chefredaktör

Helsingin Sanomats chefredaktör Mikael Pentikäinen avskedades under veckan. Han hade misst utgivarens förtroende. Någon klarare motivering till den exceptionella
åtgärden gavs inte, vilket genast ledde till spekulationer. Pentikäinen ledde tidningen i cirka tre år och genomförde både en övergång till tabloidformat och införande av betalning för bruk av det mesta av webmaterialet. I en kommentar frörklarade han att han upplevt sig ha både redaktionens och läsarnas förtroende.
Till ny tillförordnad ansvarig chefredaktör utsågs Riikka Venäläinen, 42, som inkallades från pågående föräldraledighet. Hon har redan tidigare haft chefredaktörstitel. I ett uttalande betonade hon redaktionens journalistiska oberoende.

Hot mot finlandssvenskar

Flera finlandssvenska journalister och en rad finskspråkiga journalister som uttalat sig positivt om svenska språket har utsatts för mordhot på nätet. Hoten har riktats mot både dem och deras familjer. En rad polisanmälningar har gjorts.
Enligt polisen har antagligen långt fler hotats än de drygt tio som anmält om saken. Meddelandena är mycket lika varandra vilket får polisen att tro att de kommer från samma källa. Skyddspolisen antar att det kan vara fråga om en enda person som kallar sig antisvenskitgruppen men tror inte att risk finna för att hoten realiseras.
Mordhoten har allmänt fördömts. Både presidenten och statsministrern har uttalat sig och Helsingin Sanomat publicerat en helsidesnyhet om saken på svenska.

Rysk varning för Nato

Rysslands försvarsminister Sergei Soigu som under veckan besökte Finland varnade Finland och Sverige för att söka medlemskap i Nato. När en militärallians utvidgas reser sig genast frågan mot vem resonerade Soigu och förklarade att medlemskap skulle leda till motåtgärder som även omfattar kärnvapen.

Marimekko fast för plagiat

Ett av Marimekkos tyger befanns under veckan vara ett plagiat. Konstnär Kristina Isolas mönster Skogsfolket visade sig vara mer eller mindre identiskt med ett ukrainsk konstverk gjort av Maria Primatsenko år 1963. Isola har bett om ursäkt och Finnair som målat ett av sina Asienplan med mönstret ifråga får lov att måla över det.

Tilliten till ekonomin svagare

Konsumenternas tilltro till ekonomin försvagades ytterligare under maj månad enligt Statistikcentralens barometer. Tilltron är klart lägre än för ett år sedan och ligger under det långtida medeltalet. Endast tron på möjligheter till personligt sparande stärktes.
Industrins barometer visade att näringslivets förtroendeindikatorer i maj låg lågt även om en viss uppgång från april noterades. Såväl produktion som orderingång väntas stiga något under de närmaste månaderna. På byggsidan och inom detaljhandeln var utvecklingen negativ.

Skyddspolisen fick kritik

Kriminalöverkomissarie Thomas Elmgren riktade i Hufvudstadsbladet kritik mot Skyddspolisen. Han sade sig nästan dagligen få post av människor som är oroade över den allmänna säkerheten och ser den extrema högern som ett hot. Enligt Elmgren undervärderar skyddspolisen klart hotet från den extrema högern.
I en kommentar till Elmgrens uttalande sade web-polisen Marko Fors att de extrema högerhoten på nätet kommer från ett par hundra personer.

Ny grön gruppledare

De gröna har bytt ordförande för riksdagsgruppen. Pekka Haavisto har ersatts av Oras Tynkkynen, 35. Bytet beror på partiets normala rotationsordning.
 

Skriv ut

Uppdaterat 4.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter