Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands politik för de mänskliga rättigheterna ska främja öppenhet och motarbeta diskriminering - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.6.2013 | Utrikesministeriet

Finlands politik för de mänskliga rättigheterna ska främja öppenhet och motarbeta diskriminering

Pressmeddelande 133 /2013
10.6.2013

Utrikesministeriet publicerade i dag sin första strategi för de mänskliga rättigheterna. Strategin kompletterar statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna som överräcks till riksdagen en gång under varje regeringsperiod.

Det finns två huvudsakliga mål i strategin och det handlingsprogram som är kopplat till den: att bättre integrera de mänskliga rättigheterna i all utrikesministeriets verksamhet och att öka inflytandet av Finlands internationella verksamhet för de mänskliga rättigheterna genom att ställa upp genomgående mål och utse spetsprojekt.

Strategin styr utrikesförvaltningens åtgärder både när det gäller säkerhetspolitik, externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitik. Utrikesminister Erkki Tuomioja som talade under utgivningen av strategin framhöll de mänskliga rättigheternas särskilda ställning i Finlands utrikespolitik. ”De mänskliga rättigheterna är en viktig del av vår utrikespolitik inom alla områden. Vi ska i fortsättningen sträva efter att ytterligare öka kunnandet om de mänskliga rättigheterna inom utrikesförvaltningen. Idén är att effektivera och systematisera tjänstemännens utbildning och bättre utnyttja den sakkunskap som finns bland människorättsaktivister och forskare”, konstaterade Tuomioja.

I statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna fastställs två genomgående teman: att motarbeta diskriminering och att öka öppenhet och delaktighet. De här målen styr verksamheten under den period som strategin är i kraft, det vill säga under minst fem år.

Handlingsprogrammet som är kopplat till strategin fastställer tre spetsprojekt för den internationella politiken för de mänskliga rättigheterna under de kommande två åren: kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt ökad delaktighet. Inom alla projekt betonas särskilt diskriminerade gruppers rättigheter.

Nytt för strategin är hur den sammanställts och hur den ska uppföljas. Delegationen för internationella människorättsärenden som består av företrädare för riksdagspartierna och för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter har deltagit i beredningen från första början. Delegationen har en central roll i uppföljningen av hur handlingsprogrammet genomförs.

Utvecklingsminister Heidi Hautala betonade under utgivningen människorättsaktivisternas roll för att övervaka och främja mänskliga rättigheter. Hautala ansåg att utrikesministeriet tillsammans med frivilligorganisationerna borde fundera på vad Finland kan göra för att hindra våldet och förföljelsen av människorättsaktivister och i sista hand erbjuda dem skydd i de länder där Finland bedriver utvecklingssamarbete. Finlands utvecklingspolitik utgår från de mänskliga rättigheterna.

Utrikesminister Tuomioja betonade också frivilligorganisationernas viktiga roll när det gäller att utveckla Finlands politik för de mänskliga rättigheterna. Tuomioja uttryckte sina förhoppningar om ett tätt samarbete med civilsamhället. Också kritik är ett viktigt element för att utveckla politiken.

I samband med utgivningen av strategin firar Delegationen för internationella människorättsärenden 25-årsjubileum. Delegationens insats för att stärka de mänskliga rättigheternas roll i Finlands utrikespolitik har varit central. Riksdagsledamot Astrid Tors är ordförande för delegationen. Tidigare ordföranden är Nils Torvalds, Tarja Kantola, Kristina Stenman och Peter Stenlund.

För mera information om utrikesförvaltningens strategi för de mäskliga rättigheterna: rådgivare Rauno Merisaari, tfn 040 838 2960

Strategin för de mänskliga rättigheterna översätts och kommer ut på svenska senare.

 


 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter