Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Stödet för utvecklingssamarbetet och ökade anslag har vuxit - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.6.2013 | Utrikesministeriet

Stödet för utvecklingssamarbetet och ökade anslag har vuxit

Pressmeddelande 137/2013
12.6.2013

Åttio procent av finländarna förhåller sig positivt till utvecklingssamarbete, framgår det av Taloustutkimus opinionsmätning. Nu anser 31 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt, medan andelen förra året var 28 procent. Samtidigt har andelen människor som anser att utvecklingssamarbetet är ganska betydelselöst eller helt betydelselöst minskat.

Viljan att hjälpa andra kommer fram i finländarnas attityder trots den ekonomiska recessionen. De som är för ökade anslag till utvecklingssamarbete är tio procentenheter fler än de som anser att anslagen borde minskas och 62 procent anser att de ska förbli på nuvarande nivå. De som anser att anslagen ska höjas är fem procentenheter fler än i fjol.

Opinionsmätningen lyfter också fram behovet av bättre information: många känner inte till de positiva förändringar som utveckling för med sig. Till exempel tror 68 procent av finländarna att fattigdomen ökat fastän antalet människor som lever i extrem fattigdom i själva verket har halverats sedan 1990. Misstron mot utvecklingssamarbetets effektvitet och resultat har sakta ökat under de senaste åren.

”Finländarnas starka stöd för utvecklingssamarbetet gläder mig. Opinionsmätningen visar ändå att vi måste bli ännu bättre på att berätta om vilka positiva resultat som åstadkommits genom utvecklingssamarbetet. Till exempel har det i Etiopien under de senaste åren byggts över 5 000 brunnar tack vare Finlands utvecklingssamarbete. Nu har över 1,2 miljoner etiopier tillgång till rent dricksvatten. Den finländska skattebetalaren har betalat i medeltal 0,36 euro om året för programmet i Etiopien”, påpekar utvecklingsminister Heidi Hautala.

I årets budget har sammalagt 1118 miljoner euro reserverats för offentligt utvecklingssamarbete, vilket är ca 206 euro per invånare.

På uppdrag av utrikesministeriet intervjuade Taloustutkimus i maj tusen över 15-åriga finländare. Ministeriet har sedan 1990-talet regelbundet låtit undersöka attityderna till utvecklingssamarbetet genom liknande intervjuundersökningar.

För mera information: Taloustutkimus forskningschef Juho Rahkonen, tfn 050 375 9008, förnamn.efternamn@taloustutkimus.fi, och utvecklingsminister Hautalas pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, förnamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter