Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Työministeri Lauri Ihalainen ILO:n konferenssissa: Maailmanlaajuiset työstandardit tarpeen - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.6.2013

Työministeri Lauri Ihalainen ILO:n konferenssissa: Maailmanlaajuiset työstandardit tarpeen

Maailmankaupan vapautuminen lisää kansainvälisten työstandardien tarvetta, jotta kehitys ei johtaisi sosiaaliseen polkumyyntiin tai työntekijöiden perusoikeuksien loukkaamiseen, työministeri Lauri Ihalainen korostaa.

Eritasoisen lainsäädännön vuoksi esimerkiksi ns. pysyviä työsuhteita ja niihin liittyvää työsuhdeturvaa on joustoturvakeskustelun yhteydessä saatettu pitää ”rakenteellisina jäykkyyksinä”. Toisaalta monet uudet työsuhteet ovat pätkätöitä, osa-aikatöitä tai sopimuksia, joissa ei edes määritellä työn määrää tai työaikaa. Näiden työntekijöiden asemaa on erityisesti suojeltava. Teollisiin ja tuotannollisiin muutoksiin liittyvän jouston ja työntekijöiden turvan välille tarvitaan tasapainoa.

Ihalainen puhui keskiviikkona 19.6.2013 kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssissa Genevessä. Kokouksen teemoja ovat vihreään talouteen siirtymisen vaikutus työelämään, väestön ikääntymisen vaikutukset ja muutoksiin varautuminen sekä kolmikantayhteistyö ja työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelu.

- Pidän kannatettavana, että ILO tarjoaa apua myös työnantajille ja miettii rooliaan yritysten yhteiskuntavastuun edistämisessä. Järjestön rooli korostuu esimerkiksi Bangladeshin tekstiilitehtaan sortumisen kaltaisissa äärimmäisen hädän tilanteissa, joissa monikansalliset yrityksetkin pyytävät ILO:n apua. Myös kuluttajat ja sijoittajat haluavat tietää, onko tuotetta valmistettaessa turvattu työntekijöille ihmisarvoiset työehdot ja -olot, sekä onko työ tehty vapaaehtoisesti vai pakko- tai lapsityöllä. ILOn olisi käsiteltävä mahdollisuutta turvata ihmisarvoiset työolot myös kansainvälisissä hankintaketjuissa.

- Suomen hallitus hyväksyi marraskuussa periaatepäätöksen yritysten yhteiskuntavastuusta. Periaatepäätös asettaa yhteiskuntavastuun tavoitteita sekä hallinnolle että suomalaisille yrityksille.

Konferenssin yhteydessä ministeri Ihalainen tapasi myös ILO:n englantilaisen pääjohtajan Guy Ryderin.

TEM tiedote:  http://www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506_m=110891

 

TulostaJaa kirjanmerkki

Päivitetty 19.6.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot