Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Östliga partnerskapet, södra grannskapet, Mellanösterns fredsprocess, Västra Balkan och Afghanistan på EU-utrikesministrarnas dagordning - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.6.2013 | Utrikesministeriet

Östliga partnerskapet, södra grannskapet, Mellanösterns fredsprocess, Västra Balkan och Afghanistan på EU-utrikesministrarnas dagordning

Pressmeddelande 141/2013
20.6.2013

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 24 juni i Luxemburg. Utrikesminister Erkki Tuomioja företräder Finland vid mötet. På dagordningen står klimatförändringen, EU:s östliga partnerskap och södra grannskap, fredsprocessen i Mellanöstern samt Afghanistan.

Rådet kommer att diskutera klimatförändringen och EU:s klimatdiplomati. Klimatförändringen utgör en global miljö- och utvecklingsutmaning och rådet dryftar vilka åtgärder EU i samarbete med samarbetsländer kan vidta för att dämpa den.
Angående det östliga partnerskapet kommer rådet att diskutera förberedelserna inför partnerskapets toppmöte i Vilnius i november. Man kommer också att ta upp läget i de pågående förhandlingarna om partnerländernas associationsavtal.

I diskussionen om EU:s södra grannskap ligger fokus på det aktuella läget i Syrien och EU:s reaktioner på den så kallade arabvåren. Beträffande Syrien gäller diskussionerna hur EU kan stödja ansträngningarna för att Syrienkonferensen i Genève skall bli av. Dessutom kommer rådet, på uppmaning av Europeiska rådet i februari 2013, att utvärdera vilka åtgärder EU har vidtagit efter arabvåren och vilka man ytterligare bör vidta. Egyptens aktuella situation kommer också att tas upp.

Utrikesministrarnas diskussion om fredsprocessen i Mellanöstern fokuserar på hur EU bäst kan stödja att fredsprocessen framskrider. Man kommer också att diskutera verkställandet av den gemensamma Mellanösternpolitiken.
Vad Västra Balkan beträffar ligger fokus för rådets diskussioner på Serbiens EU-medlemskapsförhandlingars inledande och på stabiliserings- och associationsavtalsförhandlingarna med Kosovo.

Samma ärenden kommer denna vecka också att diskuteras av rådet för allmänna frågor och Europeiska rådet. Tisdagen den 25 juni kommer utrikesminister Tuomioja att delta i en utvidgningsdiskussion i rådet för allmänna frågor.

Under en lunch diskuterar utrikesrådet Afghanistan. Den aktuella situationen i landet behandlas, likaså säkerhetsansvarets övergång från internationella trupper till landets egna säkerhetsmyndigheter.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas pressattaché Päivi Harju-Heikkilä, tfn 040 749 2687
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter