Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ordförande i Östersjöstaternas råd 2013–2014 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 1.7.2013 | Utrikesministeriet

Finland ordförande i Östersjöstaternas råd 2013–2014

Pressmeddelande 146/2013
1.7.2013

Finland är ordförande i Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) från och med den 1 juli 2013. Temat för Finlands ordförandeskap är Östersjön – ren, säker och smart.

CBSSUnder Finlands ordförandeskap ligger tyngdpunkten på tre prioriterade områden. Det första är samarbete inom havspolitiken, särskilt gällande ren sjöfart och alternativa bränslen.

Den andra tyngdpunkten under ordförandeskapet ligger på civil säkerhet och strävan att fördjupa samarbetet mellan olika myndigheter. De viktigaste samarbetsområdena är strålskydd och kärnsäkerhet och förebyggandet av sjöolyckor. Den tredje tyngdpunkten handlar om samarbetet mellan invånarna i regionen. Rådet ska bland annat ta upp civilsamhällets roll och ungdomsfrågor.

Under det kommande året leder Finland CBSS tjänstemannakommitté, som är rådets beslutande organ, samt flera expertgrupper inom olika sektorer. Ordförandeskapet styrs av utrikesministeriet i nära samarbete med andra ministerier och myndigheter. Också regionens parlamentariker, städer och landskapsförbund deltar i samarbetet.

Östersjöstaternas råd har en viktig roll som forum för politisk diskussion på hög nivå om regionala frågor. Utrikesministrarna och statsministrarna sammanträder i tur och ordning vartannat år. Det senaste utrikesministermötet hölls i Kaliningrad den 5–6 juni 2013 som avslutning på Rysslands ordförandeskap. Finland arrangerar toppmötet på statsministernivå i början av juni 2014 i Åbo.

Ordförandeskapet roterar mellan de elva medlemsstaterna. Rådet grundades 1992 och där ingår de nordiska länderna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, Ryssland och Europeiska unionen. Det permanenta sekretariatet ligger i Stockholm. Efter Finland tar Estland över ordförandeskapet.

För mera information: ambassadör Satu Mattila, enheten för regionalt samarbete vid utrikesministeriet, CBSS-ordförandeskapet, tfn 040 351 7391.

Mera om Finlands ordförandeskap i CBSS:
http://formin.finland.fi/Östersjöstaternas råd 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter