Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

FN synar förverkligandet av medborgerliga och politiska rättigheter i Finland - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.7.2013 | Utrikesministeriet

FN synar förverkligandet av medborgerliga och politiska rättigheter i Finland

Pressmeddelande 149/2013
10.7.2013

Den 12 juli är Finland mål för FN:s människorättskommittés granskning som gäller de medborgerliga och politiska rättigheterna och hur de efterlevs. Då behandlar kommittén i Geneve den sjätte periodiska rapporten gällande Finland, som har utfärdats med stöd av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Kommittén består av arton oavhängiga och obundna experter.

I samband med rapporten förs en offentlig dialog mellan kommittén och Finlands delegation. Delegationen består av representanter för fyra ministerier och riksdagens grundlagsutskott. Frivilligorganisationer har också haft möjlighet att framföra sina synpunkter till kommittén.

Kommittén godkänner sin konklusion för Finlands del vid en session som avslutas före utgången av juli månad.

Mer information: lagstiftningsråd Krista Oinonen, tfn 040 15 5482, enhetschef Arto Kosonen, tfn 0295 351 171, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter