Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 27-28/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Utrikesministeriet

Debatt i Finland 27-28/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 27 och 28

Den normala stiltjen i politiken bröts i början av juni av en debatt om lag och religion, Fennovoimas kärnkraftsverksbyggew tog ett steg framåt och de två stora regeringspartiernas syn på ekonomin gick isär. De ekonomiska utsikterna var fortsatt dystra.

Rosatom med i finländskt kärnkraftsbygge

Fennovoima som planerar bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten har ingått ett prelinärt avtal med det ryska bolaget Rosatoms dotterbolag Rusatom Overseas. Avtalet innebär att företagen förhandlar om att bygga ett 1200 megawatts kraftverk. Samtidigt går Rosatom in i Fennovoima med en ägarandel på 34 procent. 

Det är ännu oklart om det riksdagsbeslut som tidigare fattats om kärnkraftbygget har laga kraft då Rosatom överhuvudtaget inte nämndes i sammanhanget. Då talades dessutom om ett större kraftverk än det som nu planeras. Det är möjligt att ärendet måste upp i riksdagen pånytt.

Religionsdebatt

Kristdemokraternas partiledare, inrikesminister Päivi Räsänen vållade en ställvis hetsk debatt i början av juli när hon i ett tal ställde relegionen mot lagen. En tolkning var att hon hävdat att tron går före lagen, vilket hon dock förnekade. En central punkt i Räsänens resonemang handlade om sjukvårdsanställdas rätt att inte medverka till aborter. Både Vänsterförbundets och De grönas gruppledare tog skarpt avstånd från Räsänens uttalande och Samlingspartiets gruppledare krävde att statsministern och Räsänen diskuterar vad som är lämpligt att säga för en minister.

Räsänens uttalande ledde omedelbart till att antalet som skriver ut sig ur lutherska kyrkan ökade kraftigt.

Oenighet om den ekonomiska politiken

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Jouni Backman har uttalat sig för stimulansåtgärder. Han efterlyser ett sysselsättnings- och stimulanspaket i samband med budgetbehandlingen i regeringen i augusti. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) avvisar Backmans förslag och vill istället att regeringen tar sig an strukturproblemen på arbetsmarknaden, den livslånga arbetskarriären och studiestödet.

Nationalproduktionen sjönk

Produktionen inom nationalhushållet sjönk i april med 4,2 procent visar uppgifter från Statistikcentralen. Raset gäller alla sektorer, byggande, industri och service. Enligt ekonomisterna kommer alla prognoser att justeras nedåt om trenden fortsätter.

Siffrorna för maj blev också dystra med en nedgång på 5,9 procent i industriproduktionen jämfört med maj året innan. Motsvarande nedgång i april var 9,7.

Finländarna vill hålla euron

58 procent av finländarna vill hålla fast vid euron medan en fjärdedel vill lämna den gemensamma valutan. Mätningen beställdes av reklamtvbolaget MTV3.

Förslag om längre läroplikt

Undervisningsminister Krista Kiuru (Sdp) vill överväga en förlängning av läroplikten med ett år. Ministern fick stöd av lärarfacket OAJ som tror att en förlängning skulle motivera fler elever att skaffa sig en examen efter grundskolan.

Ordföranden för riksdagens bildningsutskott Raija Vahasalo (Saml.) motsätter sig förslaget och ser ingen nytta med det. Istället borde ungdomar som inte fortsätter sin uytbildning erbjudas skräddarsydda lösningar.

Presidenten fick huvudinformatör

Katri Makkonen har utnämnts till president Sauli Niinistös huvudinformatör. Makkonen kommer från rundradiobolaget Yle där hon varit redaktionssekreterare vid aktualitetsredaktionen.

Skriv ut

Uppdaterat 16.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter