Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

FN:s människorättskommitté presenterade sina slutsatser om Finland - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 29.7.2013 | Utrikesministeriet

FN:s människorättskommitté presenterade sina slutsatser om Finland

Pressmeddelande 158/2013
25.7.2013

Den 25 juli publicerade FN:s människorättskommitté sina slutsatser om de medborgerliga och politiska rättigheterna i Finland och hur de verkställs. Kommittén behandlade Finlands sjätte periodiska rapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter vid sin 108:e session och vid en muntlig utfrågning av Finland som ägde rum den 12 juli i Genève.

Kommittén anser att det är positivt att lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd har trätt i kraft. Positivt är också att ett handlingsprogram för grundläggande och mänskliga rättigheter har utarbetats, samt att reformer av strafflagen och utlänningslagen har genomförts.

Kommittén är orolig över jämställdheten mellan män och kvinnor i det finska arbetslivet, i synnerhet löneskillnaderna och uppsägningar på grund av graviditet.

Kommittén uttrycker också sin oro över våldet mot kvinnor i Finland och rekommenderar mera tjänster för våldsoffren och flera skyddshem. Brister när det gäller att identifiera offer för människohandel är också oroväckande.

Människorättskommittén uttalar sin oro om tagande i förvar av utlänningar, och särskilt kapaciteten hos Metsälä förvarsenhet och att personer som tas i förvar placeras i polisens häkteslokaler. Kommittén rekommenderar att Finland tar i bruk andra alternativ till förvarstagande, garanterar de i förvar tagna personernas rättsskydd och förbättrar förhållandena i Metsälä förvarsenhet.

Vidare är kommittén orolig över frihetsberövade personers rättsskydd. I slutsatserna påpekas bland annat att alla misstänkta personer har rätt till jurist samt att anhållna personers häktningsbeslut ska behandlas inom 48 timmar. Dessutom anser kommittén att fängelserna är överbelastade och sanitetsutrymmena i dem bristfälliga, och föreslår att ungdomar ska förvaras åtskilt från vuxna fångar.

Kommittén tar också upp civiltjänstens längd som ett alternativ till militärtjänstgöring och rekommenderar att Finland beviljar andra vapenvägrargrupper samma frihet från militärtjänstgöring som Jehovas vittnen har.

Gällande personer som sökt asyl och personer som väntar på att bli avlägsnade ur landet rekommenderar kommittén att Finland garanterar rätten att anföra besvär som förhindrar att avlägsnande ur landet verkställs också vid påskyndat asylansökningsförfarande.

Kommittén uttrycker oro över samernas rätt att delta i beslut som berör dem själva och fäster uppmärksamhet vid samernas landrätt. Dessutom rekommenderar kommittén att Finland garanterar samiska barns rätt till undervisning på sitt eget språk.

Slutsatserna tar också upp att romer och sexuella- och könsminoriteter utsätts för diskriminering.

För mer information: lagstiftningssekreterare Katja Fokin, tel. 0295 351 175, ambassadråd Jaakko Halttunen, tel. 0295 351 170, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter