Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 29-30/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Utrikesministeriet

Debatt i Finland 29-30/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 29 och 30

Sommarstiltjen under juli månad har från tid till annan brutits av ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska uttalanden som närmast avslöjat vilka svårigheter den breda sexpartiregeringen står inför när hösten börjar och det blir dags att gå till beslut.

Motstridigheter inom regeringen

De få politiska inlägg som gjorts under andra hälften av juli månad tyder på klara motsättningar inom regeringen inför höstens ekonomiska avgöranden. Socialdemokraternas partiledare finansminister Jutta Urpilainen har talat om ett sysselsättningsavtal och hennes ministerkolleger samt Vänsterförbundets ministrar om ett stimulanspaket med inriktning på bostadsbyggande, sanering av mögeldrabbade skolor, väg och järnvägsinvesteringar och sysselsättningspengar. Mothuggen från Samlingspartiet innebär krav på strukturella reformer som skapar något nytt, inte åtgärder som på kostlad väg bevarar sådant som existerar.

Parallellt med detta har önskemål om ett centralt löneavtal lagts fram på många håll och vissa öppningar kunnat skönjas på arbetsgivarsidan. Få bedömare tycks dock tro att Finlands näringsliv frångår sin inriktning på sektorvisa förhandlingar.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) har emellertid kallat till ett brett seminarium i slutet av augusti för att i konsensusanda se över läget och möjligheterna till samförstånd på bred bas. Arbetsmarknadens parter och oppositionen ställer upp men allmänt tvivel råder ifråga om chanserna att nå resultat.

Motstridiga uppgifter om arbetslösheten

Statistikcentralens f'rska uppgifter visade på färre arbetslösa medan arbets- och näringsministeriets siffror visade på fler. Enligt statistikcentralen var antalet arbetslösa i juni 6000 färre än för ett år sedan. Ministeriet har emellertid räknat in 42 000 fler arbetslösa arbetssökande än i juni ifjol.

Halonen orolig för välfärden

Förra presidenten Tarja Halonen förklarade att hon i hjärtat känner rädsla för att det knappas in för mycket på välfärdssamhället. Hon framträdde vid Finlandarenan i Björneborg. Enligt Halonen borde man inte som nu se samhällets utgifter som utgifter utan som investeringar.

Snabblånefirmorna försvann

Största delen av de firmor som till skyhög ränta beviljat mindre summor i snabblån har f;rsvunnit till följd av en ny lag som kraftigt begränsade räntan. När antalet firmor som mest var över åttio var de i juni m[nad endast 16. Enligt den nya lagen som trädde i kraft i juni infördes räntetak på lån under 2000 euro. Ännu märks inga följder hos kommunernas skuldrådgivning där snabblåneproblem hör till vardagen.

Mellanölet ifrågasattes

Omsorgsminister Susanna Huovinen (Sdp) vill överväga att flytta försäljningen av mellanöl till det statliga monopolbolaget Alko. Frågan blir aktuell i samband med den totalreform av alkohollagstiftningen som är under beredning. Huovinen har tidigare talat om att höja alkoholpriserna och begränsa tillgången. Från bryggeriindustrins och livsmedelshandelns sida höjdes omedelbart röster mot Huovinens tankar.
 

Skriv ut

Uppdaterat 31.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter