Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland beviljar ytterligare stöd till Syriens krisoffer - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.8.2013 | Utrikesministeriet

Finland beviljar ytterligare stöd till Syriens krisoffer

Meddelande 160/2013
2.8.2013

Utrikesministeriet har beviljat offren för krisen i Syrien ytterligare en miljon euro i humanitärt bistånd med ett beslut av utvecklingsminister Heidi Hautala.

Av stödet kanaliseras 500 000 euro via FN:s barnfond Unicef, och 500 000 euro via Världshälsoorganisationen WHO.

Krisen som har pågått i två år har allvarligt skadat hälsovårdssystemet i Syrien. Enligt WHO:s uppskattningar är 60 procent av de allmänna sjukhusen stängda. Det primära syftet med WHO:s humanitära verksamhet är att få dödligheten och sjukdomsfallen i Syrien att avta. Ifjol beviljade Finland 400 000 euro till WHO:s verksamhet i Syrien.

Inom Syriens gränser har krisen drabbat över 3,1 miljoner barn. I regionen finns närmare 950 000 registrerade flyktingbarn, och flyktingbarn som väntar på registrering. Under sommaren satsar Unicefs humanitära verksamhet på vatten- och sanitetsprogram samt vaccinationskampanjer för att förebygga epidemier bland barnen. Man betonar också hela tiden barnskydd och försöker erbjuda undervisning för barn som har tvingats avbryta sin skolgång. Finland har tidigare beviljat Unicefs operation i Syrien och närområdet 1,5 miljoner euro.

Innan detta beslut hade Finland sammanlagt (under 2011-2013) beviljat 11,1 miljoner euro i humanitärt bistånd till Syrienkrisens offer. Biståndet har riktats både till dem som behöver hjälp inom landets gränser, och till människor som flytt till närområdena. 24-27 juni reste utvecklingsminister Hautala till Israel, det ockuperade palestinska området och Jordanien. Under resan gjordes en översikt av Finlands utvecklingssamarbete i det ockuperade palestinska området och Finlands humanitära stöd till Syriens flyktingar.

För mer information: överinspektör Anu- Ala-Rantala, enheten för humanitärt bistånd, tel. 0295 351 305, 050 436 731, ambassadråd Kaisa Heikkilä, enheten för humanitärt bistånd, tel. 0295 350 546, 040 352 0739.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter