Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statssekreterare Torstila: Förändringen mot en mångsidigare diplomati allt snabbare - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.8.2013 | Utrikesministeriet

Statssekreterare Torstila: Förändringen mot en mångsidigare diplomati allt snabbare

Pressmeddelande 175/2013
26.8.2013

Utrikesministeriets statssekreterare Pertti Torstila betonar att ett omfattande nätverk av beskickningar kommer att vara avgörande för Finlands utrikespolitiska funktionsförmåga också i framtiden. Enligt Torstila är utrikesministeriet till fullo med i statens sparprogram samtidigt som förväntningarna på ministeriets tjänster växer hela tiden.

Torstila talade under det årligen återkommande ambassadörsmötet i Helsingfors måndagen den 26 augusti.

I sitt tal hänvisade statssekreteraren till de förväntningar på ministeriet som framfördes under ett seminarium på Gullranda för utrikespolitiska experter som ordnades av republikens president. ”Utrikesministeriet som expertorganisation som bidrar med exakta omvärldsanalyser i utrikes- och säkerhetspolitikens kärna är en allmän prioritet. Euroområdets kris ökar utrikesrepresentationens betydelse i Europa och våra beslutsfattares situationsbild bygger långt på ambassadernas rapporter.”

Torstila berättade att granskningen av beskickningsnätverket och dess tjänster kommer att fortsätta.

”Vi har gått igenom alla kända modeller för internationell närvaro och vi kommer varje gång fram till samma resultat: ingenting kan ersätta Finlands egen närvaro i världen, men närvarons former kan variera. Vårt beskickningsnätverk har redan länge varit föremål för både strukturella inbesparningar och nya verksamhetsmodeller. Vi utreder som bäst också de juridiska och funktionsmässiga förutsättningar för en struktur där beskickningarnas tjänster bättre kunde anpassas till lokala behov och en del av tjänsterna kunde flyttas och skötas någon annanstans.”

Enligt Torstila ska man i framtiden också granska om tjänsterna till allmänheten och administrativa uppgifter kunde skötas centraliserat eller eventuellt helt lämnas bort.

Torstila lyfte fram de inresetjänster som erbjuds i Ryssland. ”Våra fyra kontor i Ryssland förtjänar ett särskilt omnämnande. Under 2012 var antalet gränsövergångar 12 miljoner och antalet beviljade visum till Finland 1,4 miljoner, vilket vittnar om den enorma pionjärinsats som vi uträttar när vi ökar kontakterna på medborgarnivå och den ömsesidiga kunskapen om varandra. Ryssarna använde sammanlagt ca 1,2 miljarder euro i Finland och summan ökar. Områden i östra och sydöstra Finland som haft svårigheter har fått ett nytt lyft. Viseringstjänster av hög kvalitet är ett ypperligt sätt att förmedla en positiv bild av Finland till grannlandet. Vi måste hålla fast vid den höga nivån på servicen i S:t Petersburg, Moskva, Petrozavodsk, Murmansk och Kouvola.”

När Torstila talade om förändringarna inom diplomatin berättade han om den utredning som utrikesministeriet gjorde tillsammans med det holländska Clingendaelinstitutet, där det betonas att diplomaternas arbetsbeskrivning är under kraftig förändring.

”Rapporten gör det tydligt att den traditionella diplomatin inte räcker till fastän den sköts skickligt. Man måste också kunna ta i beaktande geopolitikens traditionella och nya spelregler och anpassa sig till den digitala miljön. Förändringen mot en mångsidigare diplomati blir allt snabbare”, konstaterade Torstila.

”Den finländska yrkeskunniga diplomaten klarar sig bra i den här miljön. En av förutsättningarna för framgång är att vi har en klar bild av det finländska samhället och av vår plats i våra närområden, i Europa och i världen. Regional kännedom som inhämtas på platsen är nödvändig när vi arbetar för att främja Finlands intressen.”

Att diplomaternas roll förändras betyder bland annat att de externa ekonomiska relationerna är i centrum för beskickningarnas verksamhet. ”Finlands egen ekonomiska utveckling, sysselsättning och välfärd är kraftigt beroende av utvecklingen utanför vårt lands gränser. Vi måste kunna påverka dessa yttre faktorer”, sade Torstila. ”Därför har vi skapat en ny modell för att främja externa ekonomiska relationer, export, investeringar och Finlandsbilden. Team Finland är inte ett tillfälligt marknadsföringsprojekt. Det är frågan om ett omfattande och gradvis framskridande arbete med mål att förnya gemenskapen inom dessa områden, att göra arbetsfördelningen tydligare och effektivera användningen av resurser.”

För mera information: chefen för kommunikationsenheten Keijo Norvanto, tfn 0295 351 351
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter