Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomioja under ambassadörsmötet: Nu behövs seriösa åtgärder för både statens och privata aktörers dataskydd för att förhindra kränkningar - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.8.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja under ambassadörsmötet: Nu behövs seriösa åtgärder för både statens och privata aktörers dataskydd för att förhindra kränkningar

Pressmeddelande 176/2013
26.8.2012

Under ambassadörsmötet den 26 augusti tog utrikesminister Erkki Tuomioja ställning i den aktuella debatten om cybersäkerhet och konstaterade: ”Informationsteknikens utveckling och de uppgifter om spionage som kommit fram i offentligheten under de senaste veckorna – och då ska vi komma ihåg att vi inte vet just någonting om mosvarande verksamhet i de flesta stater – har accentuerat behovet av att tillgripa effektivare åtgärder för att förhindra kränkningar av både statens och privata aktörers dataskydd. Det är allt annat än enkelt – vare sig tekniskt, juridiskt eller moraliskt.”

”Att få till stånd ett internationellt normsystem som beaktar både dataskydd, internets frihet och säkerhetsaspekter och som alla centrala aktörer verkligen kan förbinda sig till är mycket svårt, men det kan inte vara omöjligt”, hävdade Tuomioja. ”Att följa principerna för en demokratisk och öppen rättsstat och att trygga internets frihet är centralt. Att ingripa i kränkningarna kräver bland annat ett strikt internationellt normsystem, att det verkställs och övervakas och att missbruk leder till konsekvenser”, konstaterade Tuomioja.

I sitt tal betonade Tuomioja också det breda säkerhetsbegrepp som Finlands utrikes- och säkerhetspolitik grundar sig på och Finlands staka engagemang i internationellt samarbete. Som exempel på detta nämnde Tuomioja det internationella vapenhandelsfördraget, om vilket förhandlingarna i tiden inleddes på initiativ av Finland och sex andra stater. Det är Finlands mål att höra till de första som ratificerar fördraget.

Enligt utrikesministern är Finlands starka sidor den långt utvecklade goda förvaltningen och demokratin och den nordiska välfärdsmodellen som utgår från att alla människor behandlas jämlikt. Det är fortsättningsvis viktigt att värna om och vidareutveckla den nordiska välfärdsstaten. Jämlikheten mellan könen och det finländska utbildningssystemets resultat hör också till Finlands styrkor, och de kan och ska inkluderas i olika former av samarbete med andra stater.

”Att vår välfärdsmodell är hållbar är inte givet och den beror inte bara på vår egen vilja och kompetens”, betonade Tuomioja. ”I världen är vi beroende av varandra och inte en enda stat kan ställa sig utanför det internationella samarbete, utan vi måste alla söka partner både i när och fjärran.”

För mera information: ministerns pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040-515 1097

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter