Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Hautala: Globala intressen är Finlands intressen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.8.2013 | Utrikesministeriet

Hautala: Globala intressen är Finlands intressen

Pressmeddelande 178/2013
26.8.2013

En ansvarstagande utrikespolitik som utgår från mänskliga rättigheter gagnar också Finland, underströk utvecklingsminister Heidi Hautala när hon talade till Finlands ambassadörer som samlats i Helsingfors den 26 augusti.

”Varje vecka får vi ta del av dåliga nyheter om människorättsförsvarare som utsättas för förföljelse, och det civila samhället ansätts allt hårdare i många länder. De här nyheterna kommer inte från någon slags separat verklighet utan från samma länder som vi bedriver omfattande utrikespolitik med. Därför kan vi inte separera mänskliga rättigheter och utrikespolitik”, konstaterade Hautala.

Ministern berättade att människorättsaspekten är på god väg att införlivas i det praktiska utvecklingssamarbetet och i utvecklingspolitiken. Man satsar främst på att stödja de människor som är mest utsatta. Hautala ville ändå poängtera att man inte löser globala problem enbart med hjälp av utvecklingspolitik.

”Det är inte hållbart att upprätthålla ett utvecklingslands hälsovårdssystem med hjälp av utvecklingssamarbete, om europeiska företag samtidigt minimerar sina skatter till samma land, eller om landets egen jordbruksproduktion inte lönar sig på grund av att exporten av EU:s jordbruksprodukter stöds med skattemedel.”

Hautala noterade att dessa frågor kommer att vara centrala också när man planerar globala utvecklingsmål för tiden efter 2015. Det är svårt att uppnå samförstånd om utvecklingsländerna tror att industriländerna bara är ute efter egna fördelar. Enligt minister Hautala har Finland goda förutsättningar att fungera som brobyggare mellan syd och nord.

”Också vi måste vara beredda att förändra alla de förfaranden som förorsakar och upprätthåller fattigdom och ojämlikhet. Samtidigt måste vi se oss i spegeln: jordklotet klarar inte av våra nuvarande produktions- och konsumtionsvanor.”

Finland har redan nu som mål att utvecklingsländerna ska bli fria från hjälpberoende. Bland annat stödjer Finland att man utvecklar förvaltningen av naturresurser, så att behållningen av dem ska fördelas rättvist och gagna ländernas egna invånare istället för att strömma ut ur länderna. Samma mål har man också för ögonen i det arbete som utförs i länder som återhämtar sig från konflikter och i så kallade bräckliga stater, vars roll i Finlands utvecklingssamarbete håller på att växa.

Minister Hautala betonade också vikten av öppenhet. Hon konstaterade att myndigheterna och det civila samhället i Finland redan länge har bedrivit lyckat samarbete, och det gäller också utrikesministeriet. Hautala anser det viktigt att fortsätta på den öppna linjen och vidareutveckla den.

”I Open Aid-anda kommer vi snart att lansera en sida på utrikesministeriets webbplats där vem som helst enkelt kan ta reda på hur och var medlen för utvecklingssamarbete används”, avslutade hon.

För mer information: utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter