Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 35/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 35/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 35

Den sista veckan i augusti blev verkligen den supervecka som förutspåtts. Statsministerns ekonomiska forum samlade beslutsfattare men bjöd på få överraskningar. Senare i veckan klarade regeringen emellertid snabbt av både nästa års budget, en stimulerande tilläggsbudget och principbeslut om strukturåtgärder i miljardklass. Till allt detta såg en moderat central löneuppgörelse dagens ljus innan veckan var över.

Heureka efterlyste åtgärder

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) hade samlat ett femtiotal centrala politiska och ekonomiska beslutsfattare i vetenskapscentret Heureka för att få en gemensam bild av vilka ekonomiska åtgärder som krävs för att återställa balansen i den finska ekonomin. Forumet formades till en lång rad åtgärdsförslag av vilka de flesta redan länge förekommit i debatten. Höjd pensionsålder, sämre hemvårdsersättningar, effektivare offentlig sektor, längre arbetskarriärer, snabbare studier, moderata löneförhöjningar, bättre konkurrenskraft och satsning på innovationer nämndes i de olika anförandena och debattinläggen.

Skatteinkomsterna ökade men inte tillräckligt

Statens skatteinkomster steg under början av året med nära fem procent trots att nationalhushållet som helhet backade. Ökningen motsvarade emellertid inte det budgeterade.

Budgetförslaget klart

Regeringen kunde lätt nå enighet om nästa års budget utgående från rambesluten från i våras och finansministeriets förslag. Utgifterna stiger nästa år till nära 53 miljarder euro och inkomsterna till drygt 47 miljarder. Nya lån tas upp för nära sju miljarder vilket höjer statsskulden nära hundra miljarder. Samfundsskatten sjunker till tjugo procent.

Omfattande strukturreform

Regeringspartierna hade betydligt svårare att nå enighet om de omfattande strukturreformer som samtidigt presenterades. Avsikten var att med hjälp av en lång rad åtgärder avskaffa det hållbarhetsunderskott på nära tio miljarder euro som under en följd av år uppstått i den finska ekonomin. Underskottet som beräknas till nära fem procent av BNP skall enligt de nu fattade principbesluten elimineras genom förbättrad produktionspotential, balansering av kommunernas ekonomi, längre arbetskarriärer, produktivare offentlig sektor och minskad strukturarbetslöshet.

Bland de konkreta åtgärder som regeringen gått in för märks uppdelning av hemvårdsstödet mellan båda föräldrarna, begränsning av den subjetiva rätten till barndagvård när någon av föräldrarna är hemma, rätt för arbetslösa att förtjäna litet utan att förlora bidrag, förlängd läroplikt med ett år, högre studiestöd under kortare tid, försvårad alterneringsledighet.

Regeringen gick också in för att skapa en metropolförvaltning i huvudstadsregionen samt förbehåller sig rätten till tvångssammanslagning av kommuner i tolv tätortsområden. En rad kommunala uppgifter skall också ses över.

Ifråga om pensionerna sätter regeringen sin tillit till det arbete som arbetsmarknadens parter är involverade i och väntas bli klart senare i höst.

Statsministern informerar inom kort riksdagen om besluten som skall konkretiseras under hösten.

Central arbetsmarknadsuppgörelse

Det som i mitten av augusti började se ut som en möjlighet blev verklighet i slutet av månaden då de centrala parterna på arbetsmarknaden kom överens om en treårig central löneuppgörelse. Organisationerna kom överens om en löneförhäjning på tjugo euro det första året och 0,4 procent det andra. Löneförhöjningen för det tredje året lämnades öppen. Alla textfrågor förhandlas branschvis och branscherna har åtta veckor på sig att nå enighet.

I samband med uppgörelsen lovade regeringen en indexjustering av skatterna med 1,5 procent och avsår från att som planerat minska kilometerersättningarna för bruk av egen bil. Därtill halveras farledsavgifterna.

Skriv ut

Uppdaterat 3.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter