Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingspolitiska kommissionen: Det lönar sig att framhålla de mänskliga rättigheterna - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.9.2013 | Utvecklingspolitiska komissionen

Utvecklingspolitiska kommissionen: Det lönar sig att framhålla de mänskliga rättigheterna

Utvecklingspolitiska kommissionen
http://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Meddelande 192/2013
12.9.2013

Det är motiverat att framhålla de mänskliga rättigheterna i Finlands utvecklingspolitik och verkställandet av den nya riktlinjen angående mänskliga rättigheter har fått en bra start. Det finns ändå utrymme för förbättring i hur väl man identifierar människorättsfrågor och i hur benäget Finland är ta tag i dessa frågor, bedömer Utvecklingspolitiska kommissionen i sin årliga utvärdering.

Enligt kommissionen beaktas rättighetsperspektivet synnerligen väl i nya riktlinjer och anvisningar som sammanställts efter att regeringen godkände Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram 2012. Det syns bland annat i de landprogram som skrivits som bas för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Enligt landprogrammen strävar Finland efter att rikta sitt stöd till de befolkningsgrupper som är allra fattigast och mest utsatta. Också i FN-organ och i utvecklingsbanker har Finland kraftigt framhållit de mänskliga rättigheterna.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser ändå att de verktyg som rättighetsperspektivet erbjuder borde tas i bruk mera effektivt. Analysen angående mänskliga rättigheter i landprogrammen borde fördjupas och det strategiska samarbetet med lokala civilsamhällen borde utvidgas. Det är också viktigt att stärka utrikesförvaltningens kunnande och att utveckla metoderna för uppföljning och rapportering.

Kommissionens ordförande, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen säger att Finland måste vara redo att lyfta fram också svåra frågor i den politiska dialogen med partnerländerna. Man ska samtidigt sträva efter att vara konstruktiv och pragmatisk i dialogen. ”Det är inte fruktbart att styvnackat kräva att partnern ska omfatta ett visst synsätt. Man måste förbereda sig på konflikter och från fall till fall försöka finna de bästa strategierna för ett visst land och en viss situation”, konstaterar Jääskeläinen.

Rättighetsperspektivets genomförande förutsätter att finansieringen för utvecklingssamarbetet står på solid grund. Utvecklingspolitiska kommissionen är besviken på regeringens beslut att skära ner anslagen för utvecklingssamarbete, som redan tidigare hade frusits. Finlands löfte om 0,7 procent av bruttonationalprodukten glider allt längre bort.

”Är beslutet om att göra nedskärningar i utvecklingsanslagen ett klokt beslut ens med tanke på vår egen ekonomi? Skulle vi nu ha tillgång till nya marknader och nya vänner i länder som genom en övergripande och aktiv utvecklingspolitik skulle bli goda partner i en etiskt framstående handel”, undrar Jääskeläinen.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen bör regeringen sammanställa en transparent och trovärdig plan för hur utvecklingsanslagen ska höjas till 0,7 procent i enlighet med Finlands internationella förbindelser. I rambeslutet våren 2014 bör anslagen för 2015–2018 höjas enligt den här planen.

Kommissionens utvärdering: Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013. Ingen utveckling utan mänskliga rättigheter (PDF, 38 sidor, 1,9 MByte)

För mera information: Jouko Jääskeläinen, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot, tfn 050 512 0782, jouko.jaaskelainen@eduskunta.fi
Miia Toikka, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, miia.toikka@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen utvärderar också utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Kommissionen är parlamentariskt och samhälleligt representativ. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter