Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 37/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 37/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 37

Samtidigt som oppositionspartiernas stöd ligger på en hög nivå (Se senaste Debatt i Finland) kämpar regeringspartierna och regeringen med stora problem. Förtroendet hos medborgarna sjunker klart, media spekulerar i svåra motsättningar inom Socialdemokraterna och Samlingspartiet måste ta avstånd från sitt ungdomsförbunds krav.

Förtroendet för regeringen sviktar

Förtroendet för regeringen har minskat sedan våren. I månadsskiftet augusti september hyste endast 41 procent av finländarna förtroende för Jyrki Katainens (Saml.) regering, enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. I våras var motsvarande tal femtio. Störst är förtroendet inom Samlingspartiet men också där har 86 procent krympt till 75. Motsvarande procenttal för Socialdemokraterna är 61 och 53. Inom Vänsterförbundet ligger stödet nere på 40 procent.

Påstådda motsättningar inom Socialdemokraterna

Media har i flera veckor spekulerat i stora motsättningar mellan den förra och den nuvarande partiledaren i Sdp. Ordförande Jutta Urpilainen sägs ses med misstroende bland manliga socialdemokrater och inom fackföreningsrörelsen och hennes företrädare talman Eero Heinäluoma sägs motarbeta henne, vilket han själv förnekar. Det gör också en rad utpekade andra ledande socialdemokrater. Spekulationerna bygger på en rad enskilda uttalanden och en omröstning om tvångssammanslagning av kommuner i riksdagsgruppen.

Samlingspartiets ungdomar fronderar

Samlingspartiets ungdomsförbund har godkänt ett program som innehåller en lång rad ställningstaganden som den nuvarande partiledningen tar avstånd ifrån. Partisekreterare Taru Tujunen finner många krav både speciella och idiotiska och även partiledare Jyrki Katainen fördömde kraven mitt under ett besök i Kina. Ungdomarna kräver bland annat att hets mot folkgrupp inte längre skall vara olagligt, att minoritetsombudsmannen dras in, att kollektivavtalen och utvecklingsbiståndet avskaffas och omfattande privatiseringar genomförs.

Finländarna sparar

Beslutsfattarnas karga ekonomiska budskap har gått hem hos finländarna som klart håller igen sin konsumtion. Enligt finansministeriets beräkningar minskar den finländska ekonomin i år med 0,4 procent medan Finlands bank räknar med ett minus på 0,8 procent. Då den privata kosumtionen år 2012 stod för 56 procent av bruttonationalprodukten inverkar sparivern klart.

Handelsbalansen negativ

Finlands handelsbalans var i juli negativ efter två månader med ett positivt resultat. Enligt tullens preliminära uppgifter blev minuset 280 miljoner euro även om handeln ökade jämfört med motsvarande period ifjol.

Försvarsseminarier i riksdagen

Representanter för riksdagsgrupperna kommer under hösten och vintern att delta i månatliga försvarspolitiska seminarier i försvarsministeriets regi. Avsikten är inte att nå enigheten utan att ge ingredienser för en helhetsbild av läget inför de utmaningar som förestår om ett antal år då både luft- och högsjöförsvaret måste förnyas.

Skriv ut

Uppdaterat 17.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter