Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Utrikesminister Tuomioja i New York: Alla länder borde ansluta sig till vapenhandelskonventionen - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Pressmeddelanden, 26.9.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja i New York: Alla länder borde ansluta sig till vapenhandelskonventionen

Pressmeddelande 203/2013
25.9.2013

"Alla länder borde ansluta sig till vapenhandelskonventionen. Små och stora länder, länder som producerar vapen och utvecklingsländerna borde alla ratificera konventionen", vädjade utrikesminister Erkki Tuomioja vid ett högnivåmöte i FN där vapenhandelskonventionen (ATT) och främjandet av dess ikraftträdande behandlas.

Finland är tillsammans med Argentina, Australien, Costa Rica, Storbritannien, Japan och Kenya en av initiativtagarna till vapenhandelskonventionen. Finland deltog aktivt i konventionsförhandlingarna under sju års tid, allt sedan förhandlingarna inleddes.

"Konventionen är den första internationella överenskommelsen om vapenhandel", påminde Tuomioja i sitt anförande på alla sju initiativtagarländers vägnar i New York. Konventionen innehåller starka kriterier för tillståndsprocessen för konventionella vapen som ska iakttas vid överföring av vapen. Dessa kriterier utgår från de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Konventionen omfattar konventionella vapen avsedda för militärt bruk samt små och lätta vapen, ammunition, delar och komponenter.

"Vi vet att en oreglerad vapenhandel orsakar mycket lidande. Flera miljoner människors - mäns, kvinnors och barns - liv kommer att påverkas av konventionen, sade Tuomioja. ATT-konventionen är den första konventionen som nämner könsrelaterat våld och när vapenexport bedöms måste hot om detta våld beaktas.

"Det räcker inte att vi åstadkommit en konventionstext, utan konventionen måste träda i kraft så snart som möjligt. Det är fint att se att 107 stater har undertecknat konventionen och sex stater har ratificerat den", sade utrikesminister Tuomioja. USA:s utrikesminister John Kerry undertecknade konventionen för USA på onsdagen i New York.

Finland undertecknade konventionen bland de första den 3 juni 2013. Ratificeringen av konventionen behandlas under riksdagens höstsession, varefter avsikten är att tillfälligt tillämpa tillståndskriterierna för vapenöverföringar innan konventionen träder i kraft internationellt.

Alla EU-länder strävar efter att sätta vapenhandelskonventionen i kraft så snart som möjligt och att främja att konventionen träder i kraft internationellt. Finland framhåller konventionens betydelse och understryker vikten av att minska de negativa konsekvenser som ansvarslös vapenhandel har för civilbefolkningen, i synnerhet för kvinnor och barn.

Ytterligare information: Chefen för enheten för vapenkontroll Markku Virri, tfn 09 160 56185, fornamn.efternamn@formin.fi, ambassadrådet Pia Hillo, tfn 09 160 55584, fornamn.efternamn@formin.fi 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot