Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingsminister Heidi Hautala i New York: Finland fördubblar sitt stöd till FN:s jämställdhetsorganisation - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.9.2013 | Utrikesministeriet

Utvecklingsminister Heidi Hautala i New York: Finland fördubblar sitt stöd till FN:s jämställdhetsorganisation

Pressmeddelande 204/2013
26.9.2013

”Vi ska fästa särskild uppmärksamhet vid de millenniemål som släpar efter”, sade utvecklingsminister Heidi Hautala vid FN:s millenniemåls uppföljningskonferens den 25 september i New York. ”Vi måste hålla våra löften.”

För att understryka hur betydelsefulla löftena och millenniemålen är för Finland beviljar utvecklingsministern tilläggsstöd för att målen för jämställdhet, kvinnors och barns rättigheter samt sanitet ska uppnås. Hautala meddelade i New York att Finland fördubblar sitt bidrag till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women nästa år, vilket innebär att summan uppgår till 14 miljoner euro. Dessutom ger Finland tilläggsfinansiering åt FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s barnorganisation UNICEF.

En del av millenniemålen är uppnådda: antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat med hälften, två miljarder människor har fått tillgång till rent vatten och livskvaliteten för över 200 miljoner sluminvånare har förbättrats. Andra mål som kommer att uppnås inom den utsatta tiden är färre tuberkulosfall, underlättnad av utvecklingsländernas skuldbördor och tillgång till ny teknologi för utvecklingsländerna.

Millenniemålen avancerar ojämnt. De allra fattigaste människorna och de som bor på landsbygden klarar sig sämst. Det är klart att de pengarna som nu finns att tillgå inte räcker för att alla målen ska uppnås. Med tilläggsåtgärder och tilläggsfinansiering är det möjligt att uppfylla målen som gäller svält, malaria, hiv, och aids samt jämlikhet mellan könen på andra stadiet och i högskolor.

Millenniemålens uppföljningskonferens, som ägde rum i New York under FN:s generalsessions invigningsvecka, var den sista i sitt slag. Nu återstår drygt 800 dagar av den tidsram man enades om för målen år 2000.

För mer information: ministerns pressattaché Milma Kettunen tel. 040 522 9869

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter