Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ambassadörsutnämningar 2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 30.9.2013 | Utrikesministeriet

 Ambassadörsutnämningar 2013

Pressmeddelande 208/2013
30.9.2013

Den årliga rotationen bland Finlands beskickningschefer har avslutats. De flesta av de 24 nya cheferna för Finlands ambassader, generalkonsulat och ständiga representationer tillträdde sin nya tjänst den 1 september.

Majoriteten av beskickningscheferna representerar Finland som ambassadör på sin stationeringsort och därtill ofta i ett eller flera andra länder i samma region. Finlands ständiga representationer vid internationella organisationer och Finlands generalkonsulat leds också av beskickningschefer. En del av beskickningscheferna är ambulerande ambassadörer, vilket innebär att de är baserade i Helsingfors.

Den första september tillträdde följande beskickningschefer: Sirpa Mäenpää (Addis Abeba), Ilkka Räisänen (Astana), Kirsti Westphalen (Bangkok), Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve (EU-representationen i Bryssel), Hilkka Nenonen (Dublin), Liisa Talonpoika (Haag), Tuula Yrjölä (Kairo), Ann-Marie Nyroos (Köpenhamn), Outi Holopainen (Lissabon), Juha Markkanen (generalkonsulatet i Los Angeles), Roberto Tanzi-Albi (Madrid), Okko-Pekka Salmimies (OECD-representationen i Paris), Jari Gustafsson (Peking), Manu Virtamo (Tokyo), Anu Laamanen (Wien), Katja Pehrman (OSSE-ambassadör vid ambassaden i Wien) och Niklas Lindqvist (ambulerande ambassadör i Centralasien).

Tidigare i år har följande beskickningschefer inlett sitt arbete: Christer Michelsson (ambulerande ambassadör i Sydkaukasien) i februari, Ari Mäki (Kabul) och Aapo Pölhö (New Delhi) i maj samt Tanja Jääskeläinen (Tunis) i augusti.

Senare i höst börjar följande beskickningschefer: Risto Piipponen (Paris) och Timo Rajakangas (Zagreb) i oktober samt Seija Toro (Maputo) i november.

Rotationen bland beskickningscheferna infaller huvudsakligen i början av september. Beskickningscheferna tjänstgör oftast i tre till fyra på en stationeringsort varefter de ännu kan förflyttas till en annan stationeringsort innan de återvänder till utrikesministeriet i Helsingfors.

Utnämningarna bereds vid utrikesministeriet och besluten om utnämning fattas av republikens president.

Finland har 92 beskickningar i världen och vid dem arbetar sammanlagt 568 utsända tjänstemän. I medeltal tjänstgör 2–4 utsända tjänstemän vid en beskickning. Därtill arbetar kring 1 190 lokalt anställda vid Finlands ambassader och konsulat.

För mera information: understatssekreterare Peter Stenlund, tfn 0295 350 618

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter