Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finansminister Urpilainen och utvecklingsminister Hautala till Världsbankens och IMF:s årsmöte i Washington - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 7.10.2013 | Utrikesministeriet

Finansminister Urpilainen och utvecklingsminister Hautala till Världsbankens och IMF:s årsmöte i Washington

Pressmeddelande 156/2013
07.10.2013

Finansministeriet
Utrikesministeriet

Finansminister Jutta Urpilainen, som även är ledamot i Världsbankens förvaltningsråd deltar i Världsbankens och Internationella valutafonden IMF:s årsmöten i Washington den 10-12 oktober 2013. Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar också i mötena den 9-11 oktober 2013.

För Världsbankens del är huvudtemat godkännandet av strategin som gäller hela Världsbanksgruppen. Strategin har två huvudsakliga mål: att minska den extrema fattigdomen till mindre än 3 procent av världens befolkning före 2030 och att minska på ojämställdheten genom att betona ökningen av välfärden hos de fattigaste 40 procenten i varje land. Hållbar utveckling är det genomgripande målet.

Minister Urpilainen representerar de Nordiska ländernas och Baltikums valdistrikt i år i Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté. Valdistriktet stödjer de primära målen i Världsbanksgruppens nya strategi, vilka är förenliga med de Nordiska och Baltiska ländernas gemensamma prioriteringar. Finland betonar vid verkställandet av strategin framför allt iakttagandet av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i all verksamhet som bankgruppen driver.

Förutom utvecklingskommitténs egentliga möte kommer minister Urpilainen att delta i IMF:s internationella monetära och finansiella kommittés möten samt Världsbankens och IMF:s Nordiska länders och Baltikums valdistriktsmöten. För Världsbankens del kommer minister Urpilainen att delta i en diskussion på hög nivå om ungdomsarbetslöshet samt i ministerdialogen om hållbar utveckling. Hon kommer dessutom att träffa IMF:s och Världsbankens ledning samt vice minister Lael Brainard som svarar för internationella ärenden vid Förenta staternas finansdepartement.

Minister Hautala kommer att delta i två diskussioner: i en diskussion om utvecklingssamarbetets öppenhet som ordnats av Finland och Världsbanksinstitutet och i en diskussion om teknologins och innovationers roll för minskningen av extrem fattigdom. Finland kommer i samband med årsmötet också att ordna ett pressmöte åt utvecklingsfinansieringsinrättningarnas personal och samarbetspartners som hålls av de gemensamma ordförandena för finansieringskommittén för hållbar utveckling. Minister Hautala kommer dessutom att träffa Världsbankens ledning.

Av Finlands multilaterala utvecklingsbistånd kanaliserades 122 miljoner euro år 2012 via Världsbanksgruppen. Ungefär hälften av Finlands stöd går till finansieringen av program och projekt i de allra fattigaste länderna och i sköra stater, bl.a. till lättande av utvecklingsländernas skulder. Dessutom riktas finansiering via fonder till bl.a. miljösamarbete, stödjandet av utbildningssektorn samt stödjandet av god förvaltning i utvecklingsländerna.

Före de ovan nämnda årsmötena kommer minister Urpilainen den 8-9 oktober att besöka Boston, där hon träffar forskare från två toppuniversitet, Harvard och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Temat för diskussionerna som förs med bl.a. nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Seni, Kenneth Rogoff samt Daron Acemoglu är etisk marknadsekonomi, social rörlighet och utbildning, tillväxtpolitik, rättvis skattepolitik och bekämpning av skatteparadis samt förnyandet av den europeiska välfärdsstaten.

Ytterligare information om finansministerns program: Tuuli Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 040 734 6926, Kaisa Korhonen, tjänstemannasekreterare, tfn 050 590 7602 och Satu Ryynänen, informatör, tfn 0295 530476

Ytterligare information om utvecklingsministerns program: Johanna Karanko, ambassadsråd, tfn 050 439 47 58, Milma Kettunen, pressassistent, tfn 040 522 9869 ja Pirjo-Liisa Heikkilä, informatör, tfn 050 5715 659
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter