Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland stödjer kvinnors starkare roll i fredsmedling - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 9.10.2013 | Utrikesministeriet

Finland stödjer kvinnors starkare roll i fredsmedling

Pressmeddelande 215/2013
9.10.2013

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal under ett högnivåseminarium om kvinnors deltagande i fredsmedling i Kyrkslätt den 9 oktober.

I sitt tal konstaterade Tuomioja att kvinnor internationellt är grovt underrepresenterade i fredsprocesser och fredsmedling. Under de två gångna årtiondena har bara fyra procent av de som undertecknat fredsavtal varit kvinnor. I sin utrikes- och säkerhetspolitik främjar Finland på olika sätt kvinnors fullvärdiga och jämlika deltagande i fredsprocesser och fredsmedling.

Tuomioja betonade att jämställdhet mellan könen och kvinnors ökade makt är oundgängliga beståndsdelar i hållbar samhällelig utveckling. Tuomioja påminde den internationella åhörarskaran om att ökad jämställdhet varit en av de viktigaste faktorerna i Finlands egen framgångshistoria.

Seminariet är en del av det treåriga projektet Gender and Mediation som utrikesministeriet finansierar med ca 550 000 euro ur medlen för utvecklingssamarbete. Initiativet till utbildningsprojektet kom från FN:s sekretariat. Målet är att stärka de internationella insatserna för att garantera kvinnors deltagande i fredsprocesser och att genusperspektivet ska beaktas i dem. Samtidigt erbjuder experternas föredrag och diskussioner en möjlighet att finna lösningar till hur hindren för kvinnors deltagande ska övervinnas.

Seminariet var riktat till personer som innehaft betydande fredsmedlingsuppdrag och särskilt till FN:s generalsekreterares särskilda regionala representanter. Också andra experter gällande fredsmedling deltog i seminariet som talare och åhörare. Bland deltagarna fanns bland annat FN:s biträdande generalsekreterare Oscar Fernandez-Taranco, generalsekreterarens särskilda representant på Cypern Lisa Buttenheim, särskilda representanten i Centralafrika Abou Moussa och den före detta särskilda representanten i Somalia Augustine Mahiga.

Särskilt sedan FN:s säkerhetsråds resolution 1325 godkändes har det varit det internationella samfundets mål att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. I praktiken har målets förverkligande framskridit långsamt. Finland har profilerat sig kraftigt och fredsmedling har beaktats i Finlands nationella 1325-handlingsprogram.

Arrangör för seminariet var president Martti Ahtisaaris organisation Crisis Management Initiative (CMI) som tillsammans med fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och FN:s stödenhet för fredsmedling står för genomförandet av projektet. Det första Gender and Mediation-seminariet ordnades tidigare i år i Oslo. Under seminariet i Kyrkslätt höll också president Ahtisaari ett anförande.

För mera information: ministerns diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 0295 351 780, och enhetschef Katri Viinikka, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 0295 351 244

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter