Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Övergripande utvärdering av Nicaraguas utvecklingsprogram förbereds vid utrikesministeriet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.10.2013 | Utrikesministeriet

Övergripande utvärdering av Nicaraguas utvecklingsprogram förbereds vid utrikesministeriet

Pressmeddelande 219/2013
14.10.2013

I en artikel den 14 oktober lyfte Helsingin Sanomat fram ett projekt i det trettioåriga utvecklingssamarbetet mellan Finland och Nicaragua. Utvärderingen av det så kallade Propemce-projektet berör en del av utvecklingssamarbetet med Nicaragua. Ministeriet håller för närvarande på att sammanställa sammandrag av alla evalueringar av bilaterala projekt i Nicaragua som håller på att avslutas och dessa ska översättas till finska, svenska och engelska. Sammadragen blir färdiga i november och evalueringsrapporterna publiceras som bilagor till dem.

Ministeriet informerar om utvecklingssamarbetet i Nicaragua som helhet när de bilaterala projekten avslutats och ambassaden i Managua stänger i slutet av 2013. Den föregående övergripande evalueringen av alla program i Nicaragua gjordes 2011. Den här evalueringsrapporten finns publicerad  på utrikesministeriets webbplats   (på finska och engelska) .

Beslutet om att avsluta utvecklingssamarbetet mellan Finlands och Nicaraguas regeringar fattades i februari 2012. Beslutet var ett led i statrådets godkännande av det utvecklingspolitiska åtgärdsprogramet. Det fanns flera bakomliggande orsaker: oro angående demokratins tillstånd och en mera övergripande strävan att minska biståndets splittring. Enligt det utvecklingspolitiska programmet riktar Finland i högre grad sitt bistånd till de fattigaste länderna i Afrika och Asien och till länder där man med vårt stöd kan uppnå de bästa resultaten.

Det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet betonar att biståndet ska ge resultat. Programmen och projekten och de medel som riktas till dem övervakas, eventuella oklarheter reds ut och vid behov krävs pengarna tillbaka. Till exempel problemen i användningen av medel i Moçambique, som var i offentligheten förra året, kom fram genom utrikesministeriets egen övervakning och rapportering. Ministeriet informerade också offentligt om problemen.

Utvecklingsminister Heidi Hautala har framhållit att information och öppenhet utgör grunden för ett trovärdigt utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet kommer ytterligare att förbättra öppenheten i utvecklingssamarbetet under denna höst genom ett nytt system som gör att alla finansieringsbeslut automatiskt publiceras på ministeriets webbplats.   Publicerandet av uppgifter har redan påbörjats och så småningom kommer alla mottagare av finansiering att synas på webben.

Det framställs årligen 40–60 rapporter som den projektevaluering som nämndes i artikeln i Helsingin Sanomat. Ministeriet utreder om också dessa kan publiceras innan den övergripande utvärderingen av utvecklingssamarbetet i ett land är färdig.

För mera information: biträdande avdelningschef för utvecklingspolitiska avdelningen Riikka Laatu, tfn 0295 350 970, 040 351 1703

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter