Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU och Kanada får frihandelsavtal - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.10.2013 | Utrikesministeriet

EU och Kanada får frihandelsavtal

Pressmeddelande 223/2013
21.10.2013

Den 18 oktober uppnådde EU och Kanada politiskt samförstånd om att ingå ett omfattande frihandelsavtal. 

Avtalet mellan EU och Kanada kan ha en positiv inverkan på förhandlingarna mellan EU och USA, anser minister Stubb. Foto: Eero KuosmanenAvtalet mellan EU och Kanada kan ha en positiv inverkan på förhandlingarna mellan EU och USA, anser minister Stubb. Foto: Eero Kuosmanen

Förhandlingarna mellan EU och dess medlemsstater å ena sidan och Kanada å den andra om det så kallade CETA-avtalet (Comprehensive Economic and Trade Agreement) har förts sedan 2009. Diskussionen om avtalets detaljer ska ännu fortsätta innan avtalet slutgiltigt godkänns.

Avtalet främjar tillväxt och sysselsättning både i Europa och i Kanada. Avtalet beräknas öka handeln med varor och tjänster med 23 procent, det vill säga 26 miljarder euro, och öka EU:s bruttonationalprodukt med ca 12 miljarder euro årligen. Avtalets ekonomiska verkningar klarnar noggrannare när avtalstexten är färdig.

”Lösningen tyder på EU:s goda förhandlingsförmåga. Avtalet kan inverka positivt också på förhandlingarna mellan EU och USA”, säger Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Avtalet beräknas märkbart sänka tullarna i parternas inbördes handel och skapa nya affärsmöjligheter för tjänster och investeringar. När det gäller offentliga upphandlingar öppnar Kanada möjligheten för europeiska aktörer att delta i upphandlingar på regional nivå mera omfattande än för någon annan avtalspartner.

År 2012 var Finlands export till Kanada ca 596 miljoner euro, en procent av vår totala export. Till Kanada exporteras bland annat oljeprodukter, masksiner, anläggningar och motorfordon. Till Finland importerades varor för 346 miljoner euro från Kanada förra året vilket utgör ca 0,6 procent av vår totala import. Varor som importeras är bland annat malm, stenkol, motorfordon och luftfartyg.

Diskussionen om avtalets detaljer fortsätter. När de tekniska diskussionerna avslutats paraferar, det vill säga ratificerar, parterna avtalet. Beslut angående undertecknandet av avtalet aktualiseras senare och görs utgående från Europeiska kommissionens förslag. Avtalet ska godkännas av alla EU:s medlemsstater och av Europaparlamentet.

För mera information: minister Stubbs specialmedarbetare Lauri Tierala, tfn 0295 351 778, handelspolitiska enhetens chef Jukka Pesola, tfn 0295 351 029 och handelsrådet Mary-Anne Nojonen, tfn 0295 351 494
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter