Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finländska ministrar till nordiska möten i Oslo - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 25.10.2013

Finländska ministrar till nordiska möten i Oslo

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 451/2013
25.10.2013

Statsminister Jyrki Katainen, utrikesminister Erkki Tuomioja, nordiska samarbetsministern Alexander Stubb och försvarsminister Carl Haglund företräder Finland vid Nordiska rådets session och vid olika nordiska möten inom ministrarnas egna sektorer i Oslo den 28–31 oktober.

Statsminister Jyrki Katainen deltar i nordiskt statsministermöte samt i ett möte för de nordiska statsministrarna och de baltiska premiärministrarna. De nordiska statsministrarnas diskussioner kommer att behandla den arktiska politiken och samarbetet inom Barentsområdet samt aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vid mötet för de nordiska ländernas statsministrar och de baltiska ländernas premiärministrar kommer man att diskutera det ekonomiska läget i Europa, Litauens pågående EU-ordförandeskap samt det östliga partnerskapet och det förestående EU-toppmötet i Vilnius. Dessutom håller statsministrarna tal vid Nordiska rådets session.

Utrikesminister Tuomioja deltar i nordiskt utrikesministermöte i Oslo. Till mötets centrala teman hör vidareutveckling av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, inbegripet det nordiska samarbetet inom fredsmäkling och inom FN och det nordiska representationssamarbetet. Dessutom diskuterar ministrarna aktuella utrikespolitiska frågor såsom läget i Syrien och Mellanöstern och det östliga partnerskapet. Sverige är ordförandelandet för det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet i år.

Nordiska samarbetsministern Stubb står liksom de andra samarbetsministrarna för flera redogörelser och framställningar om samarbetets centrala temaområden vid sessionen. På agendan finns bl.a. Nordiska ministerrådets budget för 2014, en redogörelse om nordiskt gränshindersamarbete och de nya riktlinjerna för samarbetet med de baltiska länderna, Vitryssland och nordvästra Ryssland. Minister Stubb presenterar det EU-samarbete som bedrivs inom ramen för ministerrådet. Under sessionens frågestund kan parlamentarikerna fritt ställa frågor till alla samarbetsministrar i de nordiska länder och de självstyrande områdena (Åland, Färöarna och Grönland).

Utöver den ordinarie sessionen deltar minister Stubb under veckan i samarbetsministrarnas egna möten och i möten med handelsministrarna. Han träffar också en grupp unga från Österbotten.

Försvarsminister Haglund ger en ministeröversikt över försvarspolitiken vid Nordiska rådets session. Dessutom träffar försvarsministern sin nya norska kollega Ine Eriksen Søreide. Ministrarna ska diskutera aktuella frågor kring samarbetet inom det nordiska försvarsområdet (Nordefco).

Nordiska rådets session är årets största nordiska forum där de nordiska parlamentarikerna, statsministrarna, oppositionsledarna och sektorministrarna möts. Nordiska rådet har under Norges ordförandeskap 2013 fokuserat på att bekämpa ungdomsarbetslöheten och stärka samarbetet inom hälsosektorn. Det andra huvudtemat har varit att stärka det nordiska försvarssamarbetet.

Ytterligare information:

Statsministern: Antti Vänskä, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 513 1458, Bo Lindroos, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 040 158 5451 och Päivi Mutanen-Pirttilä, kommunikationsexpert, tfn 040 705 3323

Utrikesministern: Katja Kalamäki, diplomatisk rådgivare, tfn 0295 351 780

Nordiska samarbetsministern: Bo Lindroos, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 040 158 5451 och Mari-Kaisa Brander, pressattaché, tfn 040 131 3388

Försvarsministern: Kristian Vakkuri, specialmedarbetare, tfn 0295 140 123

Nordiska rådet www.norden.org

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter