Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 43/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 43/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 43

Regeringen kunde i slutet av veckan pusta ut ett ögonblick sedan det blivit klart att den centrala löneuppgörelsen var i hamn. För regeringspartierna innebär det att en viktig del av de ekonomiska ansträngningarna nu lyckats. Ännu återstår emellertid ett omfattande ekonomiskt strukturpaket som enligt planerna skall slås fast i slutet av november.

Centralt avtal klart

Trots stora problem alldeles på slutrakan lyckades parterna på arbetsmarknaden samla över nittio procent av löntagarna inom det centrala löneavtal som centralorganisationerna förhandlade fram i september. In i det sista försökte man också inkludera luftfarten i avtalet men misslyckades. En bidragande orsak var flygbolaget Finnairs strävan att koppla ett omfattande saneringsavtal till löneuppgörelsen. Nu förhandlar man separat om både löner och sanering. Övriga brancher får en löneökning på 20 euro under första avtalåret och 0,4 procent under det andra. Avtalets tredje år blir ännu föremål för förhandlingar.

Sannfinländarna starka

Sannfinländarna har igen stärkt sina positioner och har nu ett större understöd än Samlingspartiet, enligt TNS Gallups nya mätning för Helsingin Sanomat. Oppositionspartiet noterades senast för ett större stöd än det ledande regeringspartiet strax efter riksdagsvalet år 2011.

Centern fortsätter att toppa, nu med ett stöd på 21,8 procent. Sannfinländarna noteras för 18,9 och Samlingspartiet för 18,2 procent.

Socialdemokraternas problem fortsätter. Nu ligger stödet på 16,2 procent.
Bland de mindre partierna är förskjutningarna små. De gröna stöds av 8,3, Vänsterförbundet av 7,7, Svenska folkparttiet av 4,4 och Kristdemokraterna av 3,4 procent av väljarna.

Afganistanoperationen räcker länge

Det finländska deltagandet i militäroperationer i Afganistan kommer att fortsätta länge, förklarade försvarsminister Carl Haglund under veckan i en intervju för Helsingin Sanomat. Trupperna dras inte bort men förändrar skepnad under år 2014, förklarade Haglund. Beslut om fortsättning efter 2014 fattas först i regeringen, sedan i riksdagen och av presidenten.

Alternativbudgeterna debatterades i riksdagen

Oppositionspartiernas alternativa budgetförslag var under veckan uppe till debatt i riksdagen. Centerns budgetförslag lyfter fram partiets förslag om en tillväxtfond på 3-5 miljarder euro, som skulle placera i tillväxtföretag. Partiet vill också grunda ett infrastrukturbolag som skulle investera i elnät och trafikleder samt höja pensionsåldern. Sannfinländarnas budgetförslag är mera knutet till nästa års budget och innefattar förslag om att sänka mervärdesskatten, återinföra folkpensionsavgifterna inom den privata sektorn och minska utvecklingsbiståndet.

Regeringen nagelfor alternativen

Regeringspartierna skrädde inte med orden när de nagelfor oppositionens budgetförslag. Enligt finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) lider oppositionspartierna av inkomstpolitisk allergi då deras förslag skulle äventyra den centrala uppgörelsen. Centerns pensionspolitik innebär diktat mot löntagarorganisationerna och Sannfinländarna förslag om folkpensionsavgifter ett slag mot företagen och sysselsättningen, sade hon.

Finansministeriet fick anmärkning

Justitiekansler Jaakko Jonkka gav under veckan finansministeriet en anmärkning för ministeriets agerande i samband med säkerheterna för stödpaketet till Grekland. Samtliga dokument borde omedelbart ha offentliggjorts. Nu offentliggjorde ministeriet endast ett av dokumenten och förklarade att de övriga var likadana, men det räcker inte. Justitiekansler vill därtill ha klarhet i varför en konsultbyrå anlitats i sammanhanget. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) medgav omedelbart att fel har gjorts och lovade bot och bättring.

Fortsatta bekymmer med sparpaketet

Regeringens principbeslut om att minska kommunernas utgifter med en miljard (Se tidigare Debatt i Finland) tycks fortfarande svårt att förverkliga. Ministerierna har nu två gånger uppmanats komma in med förslag men dessa har inte varit tillräckliga. Under veckan började mycket tyda på att det kan bli finansministeriets sak att presentera förslag för regeringen. Beslut väntas inom november månad.

Förslag om fasta valdagar

Riksdagspartiernas partisekreterare föreslår att valdagarna i Finland förenhetligas. Förslaget går ut på att valdagen alltid skulle vara den trtedje söndagen i april. Nu väljs kommunfullmäktige i oktober och presidenten i januari. EU-valen kan Finland inte påverka.
 

Skriv ut

Uppdaterat 29.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter