Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europadomstolens dom i ett mål om yttrandefrihet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 30.10.2013 | Utrikesministeriet

Europadomstolens dom i ett mål om yttrandefrihet

Pressmeddelande 229/2013
29.10.2013

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har den 29 oktober avgett en dom mot Finland, enligt vilken rätten till yttrandefrihet, som garanteras i Europakonventionens artikel 10, har kränkts.

Fallet gällde en nationell dom i ett mål om ärekränkning där de klagande, en journalist och hans förman, dömdes till bötesstraff och att betala skadestånd till A för ärekränkningen. I den nationella rättegången ansågs de klagande i ett tv-program ha framfört osanna och felaktiga antydningar om A, vilket orsakade A lidande, förakt och skada. Tv-programmet kritiserade bristen på samarbete mellan myndigheter och som exempel nämndes A:s rättegång gällande ett ekonomiskt brott. I tv-programmet visades också bildmaterial inspelat under rättegången där A förekom och man berättade att rättegången handlade om ett åtal för ett ekonomiskt brott. Under den nationella rättegången hade de klagande bestridit åtalet på den grund att alla uppgifter som framfördes i programmet var korrekta.

Europadomstolen ansåg att man i den nationella processen inte bedömt om A:s och de klagandes intressen var i balans med varandra. Europadomstolen fäste också uppmärksamhet vid att de i programmet framförda uppgifternas korrekthet inte hade ifrågasatts under den nationella rättegången och att A:s situation redan varit framme i offentligheten när programmet visades. De argument som man hänvisade till för att ingripa i yttrandefriheten var relevanta med inte tillräckliga.

Europadomstolen ålade staten att betala klaganden 4 240 euro för materiell skada och 3 500 euro för rättegångskostnader.

För mera information: lagstiftningssekreterare Arja Hintsala, tfn 0295 351 851, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter