Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriet valde nya partnerskapsorganisationer inom utvecklingssamarbetet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.11.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesministeriet valde nya partnerskapsorganisationer inom utvecklingssamarbetet

Pressmeddelande 241/2013
14.11.2013

Utrikesministeriet valde 14 november fem nya partnerskapsorganisationer för utvecklingssamarbete. Dessa finländska frivilligorganisationer är Crisis Management Initiative (CMI), Finlands Flyktinghjälp, Rättvis handel, Dagsverke och Världsnaturfondens Finlandsstiftelse (WWF Finland). Organisationerna valdes utifrån en öppen ansökningsomgång som utlystes 2012.

Genom att stärka sitt samarbete med dessa organisationer utvidgar Finland samtidigt möjligheterna för civilsamhällena i utvecklingsländerna att verka inom centrala utvecklingspolitiska områden som främjandet av freden, inom flykting-, ungdoms- och miljöfrågor samt en hållbar ekonomi.

Partnerskapsorganisationerna får finansiering för sina fleråriga program av utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete. Detta gör att organisationernas verksamhet blir långsiktig och helhetsbetonad och stärker därmed verksamhetens resultat. Till utrikesministeriets partnerskapsorganisation kan väljas en förening eller stiftelse som är registrerad i Finland och som har kompetens och erfarenhet av utvecklingssamarbete samt god kännedom om den lokala kulturen.

Partnerskapsorganisationerna har förmåga att bedöma och lösa utvecklingsproblem samt stärker civilsamhället med sin verksamhet. Partnerskapsorganisationerna kompletterar statens mellanstatliga utvecklingssamarbete och den verksamhet frivilligorganisationerna bedriver med projektstöd.

Utrikesministeriet har understött erfarna finländska organisationers utvecklingssamarbete genom sitt partnerskapssystem sedan år 2003. Partnerskapsorganisationernas andel utgör över hälften av finansieringen av frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete: år 2014 får partnerskapsorganisationerna programstöd för sammanlagt cirka 60 miljoner euro. I programmen ingår kring 400 olika projekt. Finansieringsperioden är i regel treårig.

Utrikesministeriet har nu 16 partnerskapsorganisationer: Fida International rf, Frikyrklig samverkan, Kyrkans utlandshjälp, Plan Finland, Röda Korset, Internationella solidaritetsfonden, Fackliga Solidaritetscentralen i Finland (SASK), Finska missionssällskapet, Finland World Vision, Rädda barnen rf, Handikapporganisationernas Utvecklingssamarbetsförening FIDIDA rf, Crisis Management Initiative, Finlands Flyktinghjälp, Rättvis handel, Dagsverke och WWF Finland.

Närmare information: chefen för enheten för medborgarorganisationer Pirkko-Liisa Kyöstilä, tfn 0295 350 992, veckorna 47–48 överinspektör Kirsi Pulkkinen, tfn 0295 350 952

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter