Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 48/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 48/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 48

Den politiska diskussionen och mediernas intresse kretsade under veckan i hög grad kring regeringens förhandlingar om det utlovade strukturreformpaketet. Paketet blev klart på fredag och innehöll en rad förslag om minskade uppgifter och därmed inbesparingar för kommunerna. Varvssektorn bjöd på nya bekymmer.

Centerns stöd håller

Centern fortsätter att med bred marginal toppa mätningarna av partiernas understöd. I Taloustutkimus färska mätning för rundradiobolaget Yles nyheter noteras partiet för ett stöd på 24,1 procent. Avståndet till följande parti - Samlingspartiet - är nära sex procentenheter. Samlingspartiet intar andra platsen med ett stöd på 18,3 procent, följt av Sannfinländarna på 17,2. Socialdemokraternas låga understöd fortsätter. Nu noterades partiet för 15,4 procent. De mindre partiernas stöd var i november: De gröna 9, Vänsterförbundet 7,4, Svenska folkpartiet 4,1 och Kristdemokraterna 3,2 procent.

Nya varvsproblem 1

Det koreaägda STX-varvet i Åbo har pånytt drabbats av finansieringsproblem. Varvet som gått misste om två jättekryssningsfartygsbyggen tycks ha misslyckats med att ordna finansiering för byggen av två bilfärjor som beställts av Scandlines. Bolaget har ännu inte helt gett upp planerna på att bygga färjorna och söker ny finansiering men har avbrutit projekteringen.

Nya varvsproblem 2

I början av veckan hann kommunikationsministeriet meddela om en beställning på en specialisbrytare från Arctech Helsinki Ahipyard i Helsingfors. Varvet ägs till hälften av STC och till hälften av detryska varvsbolaget OSK. Den ryska delägaren har beslutat köpa upp hela Helsingforsvarvet men den slutgiltiga affären är ännu inte klar. Varvet vann anbudstävlingen om isbrytarbygget över STX-varvet i Åbo till följd av starkare finansiering. I slutet av veckan visade det sig emellertid att finansieringen trots allt var oklar. Nu inbegärs uppenbarligen nya anbud.

Rekordstora skadestånd i kartellhärva

Domen i en omfattande asfaltkartellhärva föll under veckan. En rad asfaltbolag ålades att ersätta fyrtio kommuner totalt 120 miljoner euro och därtill räntor. Anmärkningsvärt föutom kartellens omfattning var att kommunernas krav i hög grad tillgodosägs medan statens förkastades. Beslutet motiverades med att det dåtida statliga vägverket skall ha känt till kartellen. Själva kartellfrågan har redan tidigare avgjorts i marknadsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen men nu gällde domslutet ersättningarna som slogs fast i allmän domstol.

Omfattande strukturpaket

Regeringen offentliggjorde i slutet av veckan helt planenligt sitt omfattande strukturpaket. Paketet som aviserades redan i september innehåller en lång rad åtgärder som avser att minska kommunernas utgifter med över en miljard euro. Detta är en del av försöken att på sikt minska statens totalutgifter på årsbas med cirka nio miljarder och stoppa och på sikt minska den växande upplåningen. Centrala beståndsdelar i hela paketet är effektivering av statssektorn, reform av pensionssystemet, ökning av sysselsättningsgraden och minskade kommunala utgifter.

Bland de konkreta åtgärder som nu presenterades märks neddragning av anstaltvården för äldre, glesare yrkesutbildningsnät och högre läropliktsålder, mindre övervakningsskyldigheter, lägre kompetenskrav för en del tjänster och omorganisering av räddningsväsendet. Till detta skall läggas pågående arbete med kommunreform och hälso- och sjukvårdsreform.

När strukturförändringarna presenterades lovade statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) att i vår återkomma med kompletterande åtgärder om de nu beslutade inte räcker.

Regeringen tror att strukturpaketet skall övertyga marknaden och hålla Finlands kredibilitet kvar på AAA-nivå.

Talvivaara saneras

Gruvbolaget Talvivaara som under det senaste året drabbats av hela raden problem (Se tidigare Debatt i Finland) har beviljats sanering. Under veckan fattades beslut om att moderbolaget får genomgå sanering. Det dotterbolag som står för den egentliga gruvdriften får ännu vänta på motsvarande beslut över jul. Marknaden reagerade omedelbart på beslutet och aktien steg kraftigt.

Rehn kandiderar i EU-valet

Viceordföranden i EU-komissionen Olli Rehn (C) meddelade under veckan att han kandiderar i vårens EU-val. Rehn kämpar om toppkandidatpltsen inom den liberala gruppen Alde. Efter de diskussioner han fört under hösten tror sig Rehn ha goda möjligheter att bli liberal toppkandidat och därmed kämpa om ledande poster efter valet.

Skriv ut

Uppdaterat 3.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter