Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland söker nya metoder för att minska fattigdom och främja affärsverksamhet som gynnar utveckling - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 11.12.2013 | Utrikesministeriet

Team Finland söker nya metoder för att minska fattigdom och främja affärsverksamhet som gynnar utveckling

Pressmeddelande 257/2013
11.12.2013

Nätverket Team Finland söker nya sätt att främja innovationer och affärsverksamhet som gynnar utveckling. Under ett företagar- och organisationsforum, som sammanträdde den 11 december under ledning av utvecklingsminister Pekka Haavisto och arbets- och näringsministeriets statssekreterare Marja Rislakki, offentliggjordes ett förslag till en ny form av samarbete.

Förslaget framställdes av en arbetsgrupp för innovationer och affärsverksamhet för utveckling som tillsattes av utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet i februari 2013. I arbetsgruppen ingår företrädare för Team Finland, näringslivets organisationer, universitet och frivilligorganisationer.

Gruppen föreslår att det grundas ett nytt innovationsprogram och en fond för finansiering av innovationer för utveckling. Avsikten med programmet skulle vara att hitta hållbara lösningar för att minska fattigdom och främja hållbar innovations- och affärsverksamhet i utvecklingsländer. På förhand beräknade utvecklingseffekter skulle vara en förutsättning för stöd ur fonden, till exempel nya människovärdiga arbetsplatser inom den privata sektorn, positiva miljöeffekter eller produkter och tjänster som gynnar fattiga.

Programmet skulle vara en av Team Finlands tjänster och nätverket skulle samla alla tjänster gällande kompetens och marknadsövervakning. Nätverket skulle producera stöd- och utvecklingstjänster för aktörerna på marknaden och möjliggöra en flexibel och mångfunktionell finansiering. Enligt förslaget ska programmet finansieras gemensamt och förena olika ministeriers utvecklings-, tillväxt- och innovationsfinansiering till en helhet. Programmet kunde också stödja pilotprojekt som utförs i samarbete mellan företag, organisationer och andra aktörer.

Beredandet av programmet inleds genast, så att det kan sätta igång under 2014. Planeringen ska integreras i Team Finlands strategiarbete våren 2014.

För mera information: utrikesministeriets koordinator för handelsrelaterat utvecklingssamarbete Pertti Ikonen, tfn 0295 350 926, arbets- och näringsministeriets Team Finland-koordinator Jaani Heinonen, tfn 0295 060 010
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter