Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s utvecklingsministrar diskuterar framtidens globala utvecklingsmål - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 11.12.2013 | Utrikesministeriet

EU:s utvecklingsministrar diskuterar framtidens globala utvecklingsmål

Pressmeddelande 258/2013
11.12.2013

Utvecklingsminister Pekka Haavisto deltar i EU:s utvecklingsministrars möte i Bryssel den 12 december. Huvudteman för mötet är de globala utvecklingsmålen efter 2015 och hur de ska finansieras, implementerandet av EU:s nya utvecklingspolicy (Agenda for Change) samt politisk koherens som stödjer utveckling. Under mötet kommer minister Haavisto också att framhålla den humanitära situationen i Sudan.

Tidsfristen för FN:s millenniemål går ut 2015. Utvecklingsministrarna kommer att diskutera både tiden före och efter 2015; brådskande insatser för att uppnå millenniemålen, beredandet av de nya målen och finansieringen av dem. Finland anser att EU bör förbinda sig till att utveckla en integrerad strategi för finansieringen av hållbar utveckling som inkluderar både slutförandet av millenniemålen och de nya målen efter 2015. EU bör stödja det arbete som utförs i FN:s kommitté för finansieringen av hållbar utveckling.

På utvecklingsministrarnas dagordning står också den pågående planeringen av EU:s utvecklingssamarbete 2014–2020. Arbetet styrs av EU:s nya utvecklingspolicy Agenda for Change som godkändes våren 2012. Där betonas rättighetsperspektivet i utvecklingen, biståndets resultat och involverande grön tillväxt. Finland anser att det är viktigt att man koncentrerar samarbetet till de minst utvecklade länderna och till högst tre delområden i varje land.

Ministrarna kommer också att diskutera en rapport om EU:s utvecklingspolitiska koherens. I rapporten uppföljs och utvärderas koherensen i EU:s och medlemsstaternas verksamhet för partnerländernas utveckling, särskilt när det gäller handel, jordbruk, säkerhet och migration. Finland har varit aktiv när det gäller att främja koherensen mellan olika politikområden genom att driva en mera systematisk och målinriktad uppföljning i rådet.

Ministrarna kommer också att diskutera den humanitära situationen i Syrien, situationen i Myanmar och Stora sjöregionen i Afrika.

För mera information: utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 0295 350 921, och ambassadrådet Sini Paukkanen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 351 855

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter