Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Lisää varoja köyhyyden poistamiseen – Suomi mukana 256 miljoonalla eurolla - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 20.12.2013 | Ulkoministeriö

Lisää varoja köyhyyden poistamiseen – Suomi mukana 256 miljoonalla eurolla

Tiedote 261/2013
20.12.2013

Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen kehitysjärjestön (International Development Association, IDA) 17. lisärahoitusneuvottelut päättyivät 17. joulukuuta Moskovassa. IDA tarjoaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille. Toiminnan tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen. IDA:n rahoituksen kysyntä on voimakasta, ja sen toiminnalla on huomattavia kehitysvaikutuksia.

Lisärahoitusneuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys IDA:n toimintapolitiikasta sekä rahoitustason nostamisesta 52 miljardiin dollariin kaudelle 2014–2017. Rahoitusta antaa yhteensä 46 valtiota. Suurimmat rahoittajat ovat edelleen Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Japani. Suomi osallistuu rahoitukseen 256 miljoonalla eurolla.

Neuvotteluissa sovittiin, että lisärahoituksen kautta tuetaan muun muassa avunsaajamaiden yksityissektorin kehittämistä, osallistavaa talouskasvua, sukupuolten välistä tasa-arvoa, köyhimpien kehitysmaiden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä hauraiden ja konflikteista kärsivien valtioiden kehitystä. Nämä toimet vahvistavat osaltaan Maailmanpankkiryhmän lokakuussa 2013 hyväksytyn uuden strategian toimeenpanoa.

Maailmanpankin arvioiden mukaan nykyisellä lisärahoituksella mahdollistetaan 20–30 miljoonan kotitalouden sähköistys, mikrolainoitusta miljoonalle naisyrittäjälle sekä turvataan perusterveydenhuolto 65 miljoonalle ihmiselle, elintärkeät rokotteet yli 200 miljoonalle lapselle ja 32 miljoonalle ihmiselle pääsy puhtaan veden piiriin.

Lisärahoitusneuvottelujen ajankohta on ollut haastava. Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset tuntuvat edelleen ja useiden avunantajamaiden taloustilanne on vaikea. Tähän asti IDA:n toiminta on rahoitettu lahjarahalla. Neuvotteluissa sovittiin uuden lainapohjaisen rahoitusinstrumentin (Concessional Partner Loan, CPL) käyttöönotosta täydentämään järjestön rahoitusta. Moskovassa viisi maata ilmoitti käyttävänsä CPL-instrumenttia lisätäkseen IDA-rahoitustaan.

Lisärahoituskierroksen tavoitteet ja painopisteet ovat yhdensuuntaiset Suomen kehityspoliittisen ohjelman painotusten kanssa. Suomi vaikutti neuvotteluissa aktiivisesti lisärahoituskierroksen prioriteettien muodostumiseen. Suomi painotti avun tuloksellisuuden parantamista ja osallistavan talouskasvun merkitystä äärimmäisen köyhyyden poistamisessa nostaen muun muassa esiin veropolitiikan yhtenä keskeisenä tekijänä kehittyvien valtioiden julkisen sektorin resurssipohjan vahvistamiseksi. Suomi on yhdessä pohjoismais-balttilaisen äänestysryhmänsä kanssa osallistunut aktiivisesti CPL-instrumentista käytyyn keskusteluun sekä sen ehtojen muokkaamiseen.

Lisätietoja: ulkoasiainneuvos Pekka Hukka (IDA-pääneuvottelija), puh. 0295 351 747, Maailmanpankkiryhmän tiiminvetäjä, lähetystöneuvos Johanna Karanko, puh. 0295 350 712
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.12.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot