Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Haavisto besöker Syriens närområden och Kuwait - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.1.2014 | Utrikesministeriet

Minister Haavisto besöker Syriens närområden och Kuwait

Pressmeddelande 4/2014
10.1.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto ska besöka Syriens grannländer, för att bekanta sig med flyktingkrisens regionala följder, och delta i en konferens om Syrien i Kuwait. Resan går till Jordanien, Libanon, Kuwait och Turkiet den 11–17 januari. Haavisto kommer att träffa ländernas politiska ledning, representanter för de FN-organ som svarar för det humanitära biståndet samt besöka flyktingläger i Libanon.

Det är den tredje vintern som krisen i Syrien pågår och hälften av landets befolkning är i behov av humanitärt bistånd. Kring tre miljoner människor bedöms ha flytt från Syrien till grannländerna och av dem har 2,3 miljoner registrerats som flyktingar. Det är frågan om en av närhistoriens största flyktingkriser och inget slut är i sikte. FN bedömer att antalet flyktingar kommer att stiga till över fyra miljoner innan slutet av 2014. Hälften av de hjälpbehövande är barn. Behovet av humanitärt bistånd har ökat också i Syriens grannländer. Flyktingkrisen innebär en enorm påfrestning för ländernas egna offentliga service, ekonomi och samhälle.

Under konferensen i Kuwait den 15 januari, som sammankallats av FN:s generalsekreterare, strävar man efter att få största möjliga löften om hjälp till de krisdrabbade i Syrien. De humanitära biståndsorganisationerna har under ledning av FN utfärdat en gemensam appell av historiska mått, 4,8 miljarder dollar, för att kunna leverera hjälp till 16 miljoner nödlidande människor i Syrien och dess grannländer.

Avsikten med minister Haavistos resa är också att följa upp hur Finlands humanitära bistånd används. Under åren 2011–2013 har Finland gett sammanlagt 20 miljoner euro i humanitärt bistånd till Syrien varav 16,3 miljoner under 2013. Därtill har Finland understött Syriens återuppbyggnadsfond och FN-organens (Unesco och UN Women) program i regionen med ca 3,5 miljoner euro. Finland har också gett ekonomiskt stöd och experthjälp till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och till FN:s arbete för att förstöra kemiska vapen i Syrien.

För mera information: minister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, tfn 09 1605 6435, 040 522 9869, och enhetschef Helena Tuuri, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, tfn 050 527 5409, fornamn.efternamn@formin.fi
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.1.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter