Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö luovutetaan ulkoministeri Tuomiojalle - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 15.1.2014

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö luovutetaan ulkoministeri Tuomiojalle

Tiedote 9/2014
15.1.2014

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö luovutetaan ulkoministeri Erkki Tuomiojalle perjantaina 17. tammikuuta.

Suomi on allekirjoittanut YK:ssa 13.12.2006 hyväksytyn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 30.3.2007.

Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Valinnaisen pöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa yleissopimuksella tunnustettujen ihmisoikeuksien suojaa perustamalla yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistamalla vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.

Nopeuttaakseen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointia ulkoministeriö asetti toukokuussa 2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ja selvittää tarvittavat ratifiointitoimenpiteet yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan osalta. Työryhmän toimikausi päättyi 31.12.2013. Työryhmässä oli laaja valtionhallinnon, Kuntaliiton ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti vammaisjärjestöjen, edustus.

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja on tarkoitus saattaa voimaan tämän hallituskauden aikana.

Lisätietoa: lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, puh. 0295 351 175, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot