Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU och Kina inleder förhandlingar om investeringsavtal - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.1.2014

EU och Kina inleder förhandlingar om investeringsavtal

Pressmeddelande 17/2014
21.1.20124

Europeiska unionen och Kina inleder förhandlingar om ett investeringsavtal i Peking den 21–23 januari. EU och Kina kom överens om att inleda förhandlingar under ett toppmöte i februari 2012.

Förhandlingarnas mål är att gradvis avskaffa hindren för investeringar mellan EU och Kina samtidigt som europeiska investerare i Kina och deras investeringar ska garanteras högsta möjliga rättsliga skydd. Målet är att skapa en jämlik miljö för europeiska och kinesiska investerare och på så vis också främja kinesiska investeringar i Europa.

Avsikten är att avtalet ska utveckla EU-staternas bästa avtalspraxis och innehålla tvistlösning mellan investerare och avtalspartnerna samtidigt som det ska öppna den kinesiska marknaden för europeiska investeringar. Tvistlösningen sträcker sig ändå inte till frågor som gäller marknadstillträde utan gäller endast godtycklig och diskriminerande behandling av lagliga investeringar.

Finland anser det vara särskilt viktigt att avtalet främjar hållbar utveckling. Avtalet ska inte heller hindra avtalsparterna från att främja mål som gäller sociala frågor, miljön eller mänskliga rättigheter.

Kina är en av Finlands viktigaste handelspartner. Exporten till Kina har vuxit, trots att handeln mellan länderna lidit av osäkerheten i världsekonomin. Från januari till oktober 2013 var Finlands import från Kina värd ca 3,1 miljarder euro och exporten 2,4 miljarder euro. Kina är både direkt och indirekt ett viktigt investeringsobjekt för finländska företag.

När avtalet mellan EU och Kina träder i kraft kommer det att ersätta avtalet mellan Finland och Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (Finlands författningssamlings fördragsserie 87/2006).

För mera information: handelsrådet Kimmo Sinivuori, handelspolitiska enheten, tfn 040 557 6862

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.1.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter