Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Stubb nöjd att EU:s investeringsförhandlingar med USA blir offentliga - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 22.1.2014 | Utrikesministeriet

Minister Stubb nöjd att EU:s investeringsförhandlingar med USA blir offentliga

Pressmeddelande 19/2014
21.1.20124

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb är nöjd över Europeiska kommissionens beslut att offentliggöra sitt förslag angående investeringar i handelsavtalet mellan EU och USA. Under hela förhandlingsprocessen har Finland betonat att man måste fästa särskild uppmärksamhet vid öppenhet och genomskinlighet.

”Öppenheten måste vara möjligast stor under handelsförhandlingarna. Ju bättre informationstillgång och påverkansmöjligheter individer, företag och organisationer har, desto bättre blir slutresultatet. Öppenhet är också den bästa medicinen mot missförstånd och fördomar”, konstaterar minister Stubb.

Kommissionen publicerar sitt förslag i mars och inleder samtidigt en tre månaders period när allmänheten kan komma med sina synpunkter. Minister Stubb uppmanar finländarna att delge kommissionen sina åsikter.

”Också i Finland har organisationer och experter uttryckt sin oro när det gäller investeringsskydd. Jag hoppas att de deltar aktivt i diskussionen under våren. ”

USA och EU förhandlar om ett handelsavtal som skulle täcka hälften av världens bruttonationalprodukt. Förhandlingarna om det ambitiösa transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inleddes sommaren 2013.

Avsikten är att avtalet ska innehålla ett parti om skydd av utländska investeringar och en tvistlösningsmekanism rörande dessa. Finland har för närvarande 65 bilaterala avtal om investeringsskydd.

För mera information:

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.1.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter