Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statsminister Katainen och utvecklingsminister Haavisto i Tanzania: Långt samarbete en god grund för den fortsatta verksamheten - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 3.2.2014

Statsminister Katainen och utvecklingsminister Haavisto i Tanzania: Långt samarbete en god grund för den fortsatta verksamheten

Statsrådets kommunikationsavdelning
31.1.2014

(Ursprungligen publicerat på finska den 30 januari 2014.)

Finland och Tanzania kom den 30 januari i samband med statsminister Jyrki Katainens och utvecklingsminister Pekka Haavistos besök i Dar es Salaam överens om samarbetet under kommande år.

Utvecklingsminister Haavisto konstaterar att det har skett en stor utveckling i Tanzania. "Tack vare sina stora naturresurser, sitt utmärkta geografiska läge och sitt klimat har landet alla förutsättningar att utvecklas till ett medelinkomstland. Man måste dock vara beredd på att de gasinkomster som landet uppskattar kunna förfoga över inte realiseras på flera år. Tanzania bör utnyttja sina naturresurser på ett sätt som är hållbart både med tanke på miljön och befolkningen och styra inkomsterna från dem så att de gagnar hela folket jämlikt. Det är viktigt att utveckla ett fungerande skattesystem", säger minister Haavisto.

Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania fokuserar på att utveckla god förvaltning och förbättra tillgången till basservice, främja en hållbar användning av naturresurser särskilt inom skogssektorn samt på att stärka företagandet inom jord- och skogsbrukssektorn och verksamhetsvillkoren och kapaciteten inom informationssamhällssektorn. Ungefär en tredjedel av samarbetet utgörs av direkt budgetstöd. I samband med besöket undertecknades ett avtal om budgetstödsamarbete och ett samarbetsprogram om privat skogsbruk inleddes.

"Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania har pågått i mer än 50 år och landet var en av våra första samarbetspartner i Afrika. Den tanzaniska ekonomin befinner sig just nu i en stor brytningsperiod på grund av landets väldiga gasfyndigheter. Finland är givetvis intresserat av att utreda möjligheterna att vara med om ett ansvarsfullt utvecklande av den tanzaniska naturresurssektorn. Våra goda relationer och vårt långa samarbete är en god grund även för handelsrelationer. Tanzania och hela det östafrikanska området är ett viktigt potentiellt marknadsområde för finländska företag – i synnerhet om den regionala integrationen framskrider", konstaterar statsminister Katainen.

Statsminister Katainen och utvecklingsminister Haavisto gjorde tillsammans med drygt 20 finländska företag ett besök i Etiopien och Tanzania, båda långvariga partnerländer till Finland när det gäller utvecklingssamarbete. I samband med besöket träffade ministrarna Etiopiens och Tanzanias högsta ledning och medlemmar i ländernas regeringar samt företagsledningen i de största företagen. I programmet ingick även ett möte med Afrikanska unionens ledning.

Ytterligare information: Antti Vänskä, statsministerns specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 040 513 1458, och Milma Kettunen, utvecklingsministerns pressattaché, tfn 040 522 9869

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.2.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter