Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands eventuella deltagande i stabiliseringen av krisen i Centralafrikanska republiken - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.2.2014 | Utrikesministeriet

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands eventuella deltagande i stabiliseringen av krisen i Centralafrikanska republiken

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 42/2014
5.2.2014

Vid sitt möte den 5 februari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands möjligheter att delta i EU:s kommande insats för att stabilisera krisen i Centralafrikanska republiken. Enligt utskottets linjeval ska Finlands möjligheter att delta i insatsen utredas närmare. EU fortsätter att förbereda insatsen utifrån det beslut som EU:s råd för utrikes frågor fattade i januari. EU förväntas fatta beslut om att inleda insatsen före utgången av februari.  Syftet med insatsen är att stödja en stabilisering av säkerhetsläget i Centralafrikanska republiken samt att skydda de humanitära åtgärderna och civilbefolkningen.

Utskottet diskuterade också hur planen för eliminering av Syriens kemiska vapen framskrider, med tanke på att transporterna inom landet försenats.  Av denna anledning fortsätter Danmarks och Norges sjötransportinsats för att transportera kemikalier från Syrien längre än planerat.  Uppdraget för den specialavdelning för skyddstjänst som Finland sänt för att bistå sjötransportinsatsen måste förlängas tills de kemiska vapnen har transporterats från Syrien för att förstöras, dock högst till den 30 juni 2014.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också ett närmare försvarssamarbete mellan Finland och Sverige. Ett närmare bilateralt samarbete mellan Finland och Sverige är en naturlig fortsättning på utvecklingen inom det nordiska samarbetet. Finlands och Sveriges försvarsförvaltningar kommer under våren 2014 att utarbeta en arbetsplan för ett närmare samarbete. Inom det närmare samarbetet kommer man att utnyttja pågående samarbetsprojekt.  Dessutom utreds nya möjligheter till samarbete inom alla försvarsgrenar och gemensamma kapacitetsområden. Samarbetsinitiativet gäller fredstida funktioner och omfattar inte någon ömsesidig försvarsskyldighet.

Utskottet diskuterade också utsikterna för Natopartnerskapssamarbetet. Frågan är aktuell vid beredningen av Natotoppmötet hösten 2014, och även med tanke på att ISAF-insatsen i Afghanistan avslutades vid utgången av året.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 477, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, avdelningschef, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.2.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter