Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finländska Ekokem framgångsrikt i OPCW:s anbudstävlan - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.2.2014 | Utrikesministeriet

Finländska Ekokem framgångsrikt i OPCW:s anbudstävlan

Pressmeddelande 40/2014
14.2.2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja anser det mycket välkommet att ett finskt företag får delta i FN:s och OPCW:s (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) aktivitet för att avveckla Syriens kemiska vapenprogram. Destruktionsprogrammet är mycket viktigt för internationellt samarbete och internationell säkerhet.

Avtalet mellan OPCW och den finländska avfallshanteringsanläggningen Ekokem Oy sluts idag den 14 februari. Ekokem kommer att vara en av de anläggningar som förstör kemikalier som ingår i Syriens program för kemiska vapen. Destruktionsuppdraget är OPCW:s och FN:s gemensamma mission, och bakom står det internationella samfundet.

Det finska företagets framgång i OPCW:s anbudstävlan påvisar förtroende för Ekokems yrkeskunskap vid hantering av farligt avfall. Uppdraget genomförs på kommersiell basis och i enlighet med de deltagande ländernas lagstiftning och standarder för säkerhet och miljöskydd. Syriens program för kemiska vapen avvecklas under övervakning av OPCW:s och FN:s gemensamma mission.

OPCW, som har sitt säte i Haag, besitter den bästa internationella sakkunskapen om kemiska vapen och förstörelsen av dem. En märkbar del av Syriens vapenprogram hanteras och avvecklas i kommersiella avfallshanteringsanläggningar till följd av OPCW:s beslut. Det handlar om att förstöra kemikalier och avfall som OPCW har fastslagit, inte egentliga vapen.

Finland stödjer starkt OPCW:s och FN:s gemensamma mission. Bland annat har Finland understött OPCW:s två Syrienfonder med 650 000 euro sammanlagt. Dessutom deltar en finsk skyddsgrupp i en sjötransportoperation som genomförs av Danmark och Norge.

För mer information: politiska avdelningens biträdande chef Timo Kantola, tfn 0295 351 477

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.2.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter