Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomi tarkasteltavana naisten syrjinnän poistamista käsittelevässä komiteassa Genevessä - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 1.3.2014

Suomi tarkasteltavana naisten syrjinnän poistamista käsittelevässä komiteassa Genevessä

Suomen seitsemäs määräaikaisraportti koskien YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän vastaista yleissopimusta käsiteltiin CEDAW-komiteassa (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) Genevessä 20. helmikuuta. Suomea tarkastelussa edusti laaja-alainen kokoonpano kuudesta eri ministeriöstä. Delegaatiota johtivat ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikönpäällikkö Arto Kosonen ja  Suomen pysyvä edustaja, suurlähettiläs Päivi Kairamo.

Komitea nosti kysymyksissään esiin vähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet, erityisesti saamelaiset, romanit, maahanmuuttajat ja vammaiset. Komitean huomio kohdistui näiden ryhmien poliittiseen osallistumiseen, työllistymiseen sekä terveyteen. Myös ihmiskauppa ja prostituutio sekä naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti perheväkivalta, olivat paljon esillä keskustelussa. Ihmiskauppa on ongelma, jota ei usein ajatella esiintyvän Suomen rajojen sisäpuolella, minkä vuoksi myös tuki ja apu uhreille ovat puutteellisia. 

CEDAW-komitea on itsenäisten asiantuntijoiden muodostama elin, joka valvoo Kaikkinaisen naisten syrjinnän vastaisen yleissopimuksen toimeenpanoa jäsenvaltioissa. Komitea koostuu 23:sta naisten oikeuksiin perehtyneestä asiantuntijasta ympäri maailmaa. Jäsenvaltioilla on velvollisuus toimittaa säännöllisiä raportteja komitealle siitä, kuinka sopimuksen sanelemia oikeuksia toimeenpannaan. Komitean istuntojen aikana se tarkastelee näitä raportteja, ilmaisee huolenaiheitaan sekä antaa suosituksia jäsenvaltioille. Vuodesta 2010 komitea kokoontuu kolmesti vuodessa. Maakohtaiset tarkastelut tapahtuvat neljän vuoden sykleissä. 

Lisätietoa CEDAWista, Suomen toimittama määräaikaisraportti CEDAW-komitealle sekä webcast 20.2. pidetystä istunnosta: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Uutinen loppupäätelmistä Suomen osalta:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=67770

Suomen valtuuskunta

TulostaJaa kirjanmerkki

Päivitetty 7.3.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot