Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

I serien om Europeiska unionens yttre förbindelser diskuteras USA - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.3.2014 | Utrikesministeriet

I serien om Europeiska unionens yttre förbindelser diskuteras USA

Pressmeddelande 61/2014
17.3.2014

Onsdagen den 19 mars kl. 16.30–18.00 ordnar Europainformationen vid utrikesministeriet ett evenemang för allmänheten om Finlands och EU:s yttre förbindelser: utsikterna mot USA Diskussionen hålls i Helsingfors universitet, salen Porthania 3, Universitetsgatan 3. Evenemanget öppnas av Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Vid evenemanget med inriktning på USA behandlas EU:s och Förenta staternas förbindelser, de pågående frihandelsförhandlingarna och Förenta staternas ekonomiska och politiska situation. Förutom minister Stubb talar avdelningschef Markku Keinänen från utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer samt programdirektör Mika Aaltola från Utrikespolitiska institutet vid evenemanget. Europainformationens enhetschef Riitta Swan är ordförande för evenemanget.

Evenemanget är en del av Europainformationens riksomfattande serie öppna föreläsningar om Europeiska unionens yttre förbindelser samt deras effekter för Finland. Det första evenemanget i serien hölls i Lahtis och behandlade EU:s och Rysslands partnerskapsförbindelse. Kommande teman för serien Finlands och EU:s yttre förbindelser är Kina, Mellanöstern och Nordafrika.

Diskussionen kan också följas på Twitter: #EUsuhteet.

För mera information: informatör Hanna Päivärinta, Europainformationen vid utrikesministeriet, tfn 040 510 7511, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.3.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter