Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi lisää tukeaan hauraille valtioille - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 18.3.2014

Suomi lisää tukeaan hauraille valtioille 

Tiedote 63/2014
18.3.2014

Viidennes maailman ihmisistä elää konflikteista kärsivissä tai niistä toipuvissa hauraissa valtioissa. Hauraus ja köyhyys kulkevat käsi kädessä: hauraat valtiot eivät pysty vastaamaan kansalaistensa perustarpeisiin ja takaamaan heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Päästäkseen jaloilleen maat tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tukea.

”Monissa perinteisissä kehitysyhteistyön kumppanimaissamme avun tarve vähentyy, joten on viisasta suunnata apua enemmän maihin, joissa tarve on vieläkin suurempi. Hauraiden valtioiden kehitys linkittyy myös meitä suoraan koskettaviin asioihin kuten pakolaisuuteen”, kehitysministeri Pekka Haavisto sanoo.

Viime vuosina kehitysyhteistyömäärärahoista annettavaa apua on jo lisätty esimerkiksi Somalialle, Etelä-Sudanille ja Afganistanille. Jatkossa panostus kasvaa muun muassa Somaliaan ja Myanmariin. Työssä painotetaan etenkin oikeusvaltion rakentamista, koulutusta ja tasa-arvoa sekä maiden oman rahoituspohjan vahvistamista esimerkiksi verotusta kehittämällä.

”Pitkällä tähtäimellä kansalaisten luottamusta valtioon lisää se, että valtio huolehtii heidän perustarpeistaan, tarjoaa elinkeinoja, oikeutta ja turvallisuutta. Tämä myös osaltaan ehkäisee konflikteille otollisen ympäristön syntymistä”, kehitysministeri toteaa.

Työtä ohjaa 18. maaliskuuta julkistettu Toimintaohje Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön hauraissa valtioissa. Tavoitteena on, että Suomi pystyy vastaamaan paremmin niihin haasteisiin, joita hauraat valtiot toimintaympäristönä aiheuttavat. Huomiota tullaan kiinnittämään esimerkiksi parempaan riskien hallintaan sekä toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan minimoida riskejä ja samalla maksimoida mahdollisuutta haluttuihin tuloksiin.

Keskeinen painopiste Suomelle on myös konfliktien ennaltaehkäisy. Haurauden ennusmerkit on pystyttävä tunnistamaan tarpeeksi ajoissa ja niihin on reagoitava nopeasti. Kansalaisyhteiskunnan rooliin hauraiden valtioiden kehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota.

Suomi edistää hauraiden valtioiden kehitystä myös kansainvälisten verkostojen kautta. Kehitysministeri Haavisto toimii parhaillaan International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding -foorumin (IDPS) rinnakkaispuheenjohtajana. Verkosto kokoaa yhteen hauraita valtioita, avunantajia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Lisätietoja: neuvonantaja Tanja Viikki, toimialapolitiikan yksikkö, puh. 0295 351 804, ja kehitysministeri Haaviston lehdistöavustaja Milma Kettunen, 040 522 9869

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.3.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot