Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ökar sitt stöd till bräckliga stater - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 18.3.2014

Finland ökar sitt stöd till bräckliga stater

Pressmeddelande 63/2014
18.3.2014

En femtedel av världens befolkning lever i bräckliga stater som drabbats av konflikter eller som återhämtar sig från sådana. Bräcklighet och fattigdom går hand i hand: bräckliga stater kan inte svara på sina medborgares grundläggande behov och garantera deras välbefinnande och säkerhet. För att komma på fötter behöver länderna det internationella samfundets stöd.

”I många av våra traditionella partnerskapsländer för utvecklingssamarbete minskar hjälpbehovet, så det är klokt att rikta hjälpen mer till länder där behovet är ännu större. Utvecklingen i de bräckliga staterna medför även en koppling till frågor som berör oss direkt såsom flyktingfrågan”, säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

De senaste åren har biståndet som beviljats från utvecklingssamarbetsanslagen redan ökats till exempel till Somalia, Södra Sudan och Afghanistan. I fortsättningen ökar satsningarna i bl.a. Somalia och Myanmar. I arbetet betonas i synnerhet uppbyggandet av rättsstaten, utbildning och jämställdhet samt stärkandet av ländernas egna finansiella grund till exempel genom att utveckla beskattningen. 

”Att en stat tillgodoser medborgarnas grundläggande behov, erbjuder försörjning, rättigheter och trygghet, ökar på lång sikt deras förtroende för staten. Detta förebygger också för sin del uppkomsten av en miljö som är mottaglig för konflikter”, konstaterar utvecklingsministern.

Arbetet styrs av den 18 mars utkomna publikationen Riktlinjer för Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete i bräckliga stater. Målet är att Finland bättre ska kunna svara på de utmaningar de bräckliga staterna som verksamhetsmiljö medför. Man kommer till exempel att fästa uppmärksamhet vid förbättrad riskhantering samt vid åtgärder som kan minimera riskerna och som samtidigt maximerar möjligheten att uppnå önskade resultat.

Ett centralt insatsområde för Finland är också förebyggandet av konflikter. Tecknen på bräcklighet måste upptäckas tillräckligt tidigt och på dessa måste det reageras snabbt. Man fäster särskild uppmärksamhet vid det civila samhällets roll i de bräckliga staternas utveckling.

Finland främjar även utvecklingen i bräckliga stater genom internationella nätverk.   Utvecklingsminister Haavisto är som bäst en av ordförandena för forumet som ska främja utvecklingen i bräckliga stater (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, IDPS). Nätverket samlar bräckliga stater, biståndsgivare och aktörer från det civila samhället.

För mera information: rådgivare Tanja Viikki, enheten för sektorpolitik, tfn 0295 351 804 och utvecklingsminister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869


Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.3.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter